کلیدواژه‌ها = Diesel engine
کاهش آلایندگی و مصرف سوخت موتور دیزلی با کالیبراسیون مجدد برنامه رایانه موتور و پس‌پالایش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22034/er.2024.2025043.1038

ابراهیم اکبرپوران خیاطی؛ بهروز نجاری؛ آرش آراوند؛ هادی رهبری آسیابی؛ مصطفی زارع؛ میلاد خراسانی


بررسی عددی تأثیر انباره بر کاهش امواج فشاری سامانه سوخت‌رسانی ریل مشترک ‌موتور دیزل

دوره 68، شماره 68، مهر 1401، صفحه 31-38

10.22034/er.2022.701023

رسول همتیان؛ سیدرضا حسن‌بیگی؛ جعفر مساح؛ علیرضا حاجی علی محمدی


ارزیابی قابلیت اطمینان بازوی لنگ موتور دیزلی به روش آزمون شتاب‌‌یافته

دوره 64، شماره 64، مهر 1400، صفحه 41-53

حسین پورصباغ رکن آبادی؛ عباس روحانی؛ محمدحسین آق خانی؛ سید مصطفی میرسلیم؛ کوروش جناب


بررسی متغیرهای عملکردی و آلایندگی موتور دیزل در نسبت‌های مختلف نسبت تعادلی هوا به سوخت با استفاده از مخلوط‌های سوخت دیزل-اتانول

دوره 60، شماره 60، دی 1399، صفحه 19-28

به داد شدیدی؛ حسین حاجی آقا علیزاده؛ غلامحسن نجفی؛ سید اشکان موسویان؛ مقداد خزایی


بررسی اثر خودروهای دیزلی در حال تردد در تهران بر آلایندگی کربن سیاه

دوره 49، شماره 49، دی 1396، صفحه 19-28

احمد طاهری؛ پوریا علی اصغری؛ وحید حسینی


بررسی عملکرد و ارتعاش موتوری دیزلی با استفاده از نانو ذرات نقره اضافه شده به مخلوط سوخت دیزل و زیست‌ دیزل

دوره 46، شماره 46، فروردین 1396، صفحه 15-26

زهیر الدرویش؛ احمد تقی زاده علی سرایی؛ برات قبادیان


تحلیل انرژی و قابلیت کاردهی عملکرد موتور دیزل با سوخت پیش آمیخته بنزین

دوره 45، شماره 45، دی 1395، صفحه 29-40

مرضیه حسین پور؛ حسن صدرنیا؛ برات قبادیان؛ محمد طبسی زاده


عیب‏یابی، تنظیم و تحلیل شیم گذاری انژکتور سوخت موتور دیزل از نوع مجرای ریل مشترک

دوره 37، شماره 37، دی 1393، صفحه 3-12

اسماعیل پوراسماعیل؛ حامد عدالتی؛ سید محمد جعفری


بررسی آلایندگی سوخت دیزل و متیل استر سویا در موتور دیزل سریع

دوره 35، شماره 35، تیر 1393، صفحه 31-39

آرمان حمیدی؛ سید مصطفی میرسلیم؛ برات قبادیان؛ پیمان شرقی؛ سعید عبدالملکی


بررسی تجربی تأثیر نوع تلمبه افشانه بر متغیرهای عملکردی و آلایندگی موتور دیزل در بار ‏کامل

دوره 34، شماره 34، فروردین 1393، صفحه 61-70

رضا حوراسفند؛ سید رضا موسوی سیدی؛ وحید شاطریان القلندیس


شبیه‌سازی و ساخت حلقه فشاری موتور دیزل و ایجاد برگشت فنری لازم

دوره 32، شماره 32، مهر 1392، صفحه 21-28

میثم خلیل زاده؛ میرامین حسینی؛ جمال قاسمی؛ احسان اشعاری


تخمین اولیه عمر مفید روغن در موتورهای دیزل به کمک تحلیل روغن

دوره 25، شماره 25، دی 1390، صفحه 45-55

سید احمد عدنانی؛ سید جلال الدین هاشمی؛ علیرضا شوشتری


بررسی میزان تشکیل دوده در اثر تغییر در زاویه شروع پاشش سوخت در موتور دیزل

دوره 24، شماره 24، مهر 1390، صفحه 37-49

هادی دستورانی؛ علی محمدیان؛ محسن قاضی خانی


بهینه سازی راهگاه ورودی یک موتور دیزل نمونه جهت کاهش آلایندگی و بهبود پارامترهای عملکردی

دوره 22، شماره 22، فروردین 1390، صفحه 39-49

سید اسماعیل رضوی؛ سید مهدی لشکرپور؛ سمیرا مرامی میلانی


شبیه سازی دوفازی جوشش در راهگاه آب موتور دیزل ملی

دوره 22، شماره 22، فروردین 1390، صفحه 50-61

آرش محمدی؛ محمود یعقوبی


بررسی آزمایشگاهی اثر دمای گازهای بازخورانی اگزوز روی نابودی اگزرژی سوخت درنتیجه فرآیند احتراق در یک موتور دیزل تزریق غیرمستقیم

دوره 22، شماره 22، فروردین 1390، صفحه 62-68

محسن قاضی خانی؛ محمد شریف زاده؛ امیر ارژنگ نیا؛ ابوالفضل شریف زاده


تعیین ضرایب تصحیح آلاینده‌های NOX و PM موتورهای درون‌سوز دیزلی نسبت به شرایط سطح دریا

دوره 21، شماره 21، دی 1389، صفحه 48-57

جعفر پاشایی؛ سید اسماعیل سیدرضوی؛ سید مهدی لشکرپور


مطالعه تجربی تاثیر فشار پاشش سوخت بر عملکرد یک موتور دیزل با استفاده از مخلوط سوخت‌های بیودیزل و دیزل

دوره 21، شماره 21، دی 1389، صفحه 73-82

سجاد رستمی؛ برات قبادیان؛ لطف الله سوادکوهی؛ رضا ابراهیمی


بررسی تجربی متغیرهای عملکردی یک موتور دیزل با استفاده از سوخت بیودیزل

دوره 16، شماره 16، مهر 1388، صفحه 29-35

محمد رضا سعیدی نیچران؛ برات قبادیان؛ غلامحسن نجفی


الگوسازی سه‌بعدی فرآیند احتراق و شکل‌گیری NOx و دوده در موتور دیزل پاشش مستقیم

دوره 14، شماره 14، فروردین 1388، صفحه 35-42

صمد جعفرمدار؛ رامین برزگر؛ سینا شفیعی