تعیین ضرایب تصحیح آلاینده‌های NOX و PM موتورهای درون‌سوز دیزلی نسبت به شرایط سطح دریا

نویسندگان

چکیده

شرایط گرماپویایی هوای محیط (فشار، دما و رطوبت)، تابعی از ارتفاع محل از سطح دریا و شرایط اقلیمی محیط است به‌طوری‌که چگالی و مشخصات فیزیکی هوا را تحت تأثیر قرار می دهد. از طرفی استانداردهای متعلق به عملکرد و آلایندگی موتورهای درون‌سوز در شرایط سطح دریا (به‌عنوان شرایط مرجع از نظر دما ، فشار و رطوبت ) وضع شده اند لذا یکی از مشکلات آزمون عملکرد و آلایندگی موتورهای درون‌سوز، عدم وجود شرایط استاندارد سطح دریا از نظر دما و فشار و رطوبت محیط در محل آزمون است. در کار حاضر ابتدا سامانه‌ای به منظور تأمین هوای مطلوب احتراق از نظر فشار، دما و رطوبت هوای ورودی موتور طراحی و ساخته شده، سپس با استفاده از این سامانه، آزمون‌های آلایندگی (13Mode & 8Mode) بر روی پنج موتور دیزلی نمونه، در شرایط گرماپویایی مختلف هوای ورودی، اجرا شده است. در نهایت با ایجاد یک همبستگی بین آلاینده‌های موتورهای درون‌سوز و شرایط گرماپویایی هوای ورودی، ضرایب تصحیح برای آلاینده‌های NOX و PM به دست آمد. با توجه به تعداد زیاد آزمون‌های اجرا شده و اطمینان از صحّت و دقت نتایج، با تحلیل خطا محدوده دقت ضرایب تصحیح مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of PM and NOx Pollutants Correction Factors in IC Diesel Engines Related to sea level Condition

نویسندگان [English]

 • J. Pashaei
 • S.E. Seyed Razavi
 • S.M. Lashkarpour
چکیده [English]

The ambient thermodynamic conditions (pressure, temperature, humidity) are function of altitude from
sea level, and climate conditions, so that density and physical conditions of air are affected. On the other
hand, the Standards of performance and emission of internal combustion engines have been enacted in sea
level conditions, so one of the problems of performance and emission test is the lack of sea level conditions
in test place. In this article, to provide different conditions of inlet air, concerning pressure, temperature
and humidity, a system was developed, then by using this system, emission tests (8 modes and 13 modes) in
different thermodynamic conditions of inlet air, on 5 prototype diesel engine are performed. Finally making
relation between internal combustion engines emissions and inlet air thermodynamic conditions, correction
coefficients for NOX and PM were achieved. Concerning the large number of performed tests and insuring
accuracy and precision, the range of correction factors have been determined accurately by using error
analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Correction factors
 • Emission Standards
 • Pressure
 • Temperature
 • Humidity
 • NOx
 • PM
 • Diesel engine