اصول اخلاقی انتشار مقاله

فصلنامه علمی تحقیقات موتور به طور کامل از قوانین COPE تبعیت می کند و  اصول اخلاقی فصلنامه بر مبنای راهکارهای ارائه شده از سوی کمیته اخلاق نشر (COPE) می باشد.
تمامی مقالات ارسالی به فصلنامه تحقیقات موتور، باید شامل نسخه اصلی (بدون کپی برداری) باشند. مقالات ارسالی نباید در مجلات دیگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان، ارسال شده باشند. مقالاتی که فقط بصورت الکترونیکی و از طریق تارنمای فصلنامه ارسال می شوند، در رویه داوری قرار می گیرند. از نویسندگان درخواست می شود که کلیه مباحث مربوط به اخلاق نشر را در نگارش مقالات خود مدنظر قرار دهند. در صورت پذیرش مقاله و قبل از چاپ آن، برگه حق چاپ باید توسط تمامی نویسندگان امضاء گردد. تمامی مسئولیت هر مطلب در مقالات منتشر شده، شامل صحت و اعتبار تمامی مطالب آن و از جمله مطالب مربوط به اخلاق نشر در پژوهش، بر عهده نویسندگان است.

نویسندگان یک مقاله با ارسال آن ادعا می کنند که محتویات علمی و ادبی مقاله، منتج از فعالیت علمی خودشان است. استفاده از نظرات یا جملات دیگران، تحت عنوان نتایج یک پژوهش اصیل، بر خلاف اخلاق است و تخلفی جدی محسوب می شود که سرقت ادبی نام دارد. جدا از ذکر کامل منابع مورد استفاده، نباید تمام یا بخشهایی از متن مقاله، از سایر نوشتارهای چاپ شده و چاپ نشده کپی شده است.

فصلنامه تحقیقات موتور، تمامی جزئیات مقالات ارسال شده را بطور محرمانه، محفوظ می دارد. در صورت عدم پذیرش مقالات ارسالی و یا در زمان داوری مقالات، هیچ گونه اطلاعاتی را از آنها به سازمان دیگری نخواهد داد. سردبیر فصلنامه، نظرات داورانی را که فقط براساس مطالب نوشته شده در مقالات اعلام شده، برای ارزیابی آنها درنظر می گیرد. داوران فصلنامه نیز، تمامی اطلاعات مقالات ارسالی را بصورت محرمانه، محفوظ می دارند.

طبق رویه داوری مقالات در فصلنامه تحقیقات موتور، هر مقاله برای دو داور (با عدم افشای اسامی آنها برای نویسندگان و همچنین عدم افشای اسامی نویسندگان مقاله برای داوران) ارسال می گردد. شایان ذکر است که در صورت پذیرش توسط یکی از داوران و عدم پذیرش توسط داور دیگر، وضعیت نهایی مقاله را داور سوم تعیین می کند. پس از پذیرش نهایی، مقاله بصورت نسخه چاپی و الکترونیکی (بدون محدودیت دسترسی) چاپ خواهد شد.

 

مجوز کریتیو کامنز
فصلنامه تحقیقات موتور توسط انجمن علمی موتور ایران مجوز دارد تحت کریتیو کامنز اختیار-غیرتجاری-اشتراک همانند ۴.۰ بین‌المللی License. بر پایه یک اثر در http://www.engineresearch.ir.