اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 814
تعداد پذیرش 356
تعداد عدم پذیرش 439
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 100

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 57
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 362
تعداد مشاهده مقاله 13405
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 11631
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
درصد پذیرش 44 %