اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 790
تعداد پذیرش 355
تعداد عدم پذیرش 429
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 95

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 56
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 349
تعداد مشاهده مقاله 398
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1078
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 47 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
درصد پذیرش 45 %