بررسی آلایندگی سوخت دیزل و متیل استر سویا در موتور دیزل سریع

نویسندگان

چکیده

زیست‌دیزل یکی از سوخت‌های زیستی تجدیدپذیر و دوستدار محیط زیست است که می‏تواند در موتورهای دیزل با تغییرات کم و یا بدون تغییر در موتور استفاده شود. در این مطالعه مشخصه‌های عملکردی و آلایندگی سوخت دیزل معمولی و مخلوط‌ها زیست‌دیزل تولیدی از روغن سویا (B2,B5,B10) با هم مقایسه شده است. آزمون‌ها در شرائط پایا با یک موتور دیزل پاشش مستقیم 90 کیلوواتی انجام شد. در طی آزمون مصرف سوخت و گازهای آلاینده، موتور اندازه‌گیری شد. نتایج تجربی آزمایش‌ها نشان داد که استفاده از زیست‌دیزل در حدود 5-8% افزایش مصرف ویژه ترمزی سوخت را به دلیل کوچک بودن ارزش حرارتی زیست‌دیزل به دنبال دارد. با این وجود زیست‌دیزل مونواکسیدکربن و هیدروکربن‌های نسوخته را به مقدار قابل توجهی کاهش داد، هرچند هم اکسید نیتروژن و هم دی‌اکسیدکربن اندکی افزایش داشتند. مشاهدات نشان داد که دوده به مقدار قابل توجهی کاهش یافت که به دلیل اکسیژن موجود در سوخت زیست‌دیزل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of diesel fuel and soybean methyl esters emission in high-speed diesel engine

نویسندگان [English]

  • A. Hamidi
  • S.M. Mirsalim
  • B. Ghobadian
  • P. Sharghi
  • S. Abdolmaleki
چکیده [English]

Biodiesel is one of renewable and environmentally friendly biofuels that can be used in the diesel engine with little or no modification in the engine. In the present paper, the performance and emission characteristics of conventional diesel fuel and biodiesel blends produced from soybean oil (B2, B5 and B10) were compared. Tests were performed at steady-state conditions in a direct injection diesel engine with 90 kW power. During the test, the fuel consumption and pollutant emissions were measured. Experimental results showed that relative to diesel, biodiesel had an approximately 5-8% increase in the brake specific fuel consumption (BSFC) due to the lower heating value (LHV) of biodiesel. However, biodiesel significantly reduced carbon monoxide (CO) and unburned hydrocarbons (HC), while nitric oxides (NOx) and carbon dioxide (CO2) emissions increased slightly. Observations showed that the smoke decreased significantly, due to the oxygen availability of the biodiesel fuel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiesel
  • Diesel engine
  • Emission
  • Brake specific fuel consumption (BSFC)