شبیه‌سازی و ساخت حلقه فشاری موتور دیزل و ایجاد برگشت فنری لازم

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، فرآیند ساخت حلقه موتور دیزل روستون RK215 با استفاده از روش رولینگ گرم بررسی شد و همچنین، برای حصول اطمینان، نتایج حاصل از شبیه‌سازی در محیط نرم‌افزاری ANSYS Workbench با نتایج تجربی مقایسه شد. مشخصات ماده بعد از آزمایش کشش در شبیه‌سازی استفاده شد. در راستای ایجاد تنش پسماند لازم و ایجاد برگشت فنری لازم هنگام نصب درون موتور از روش رولینگ گرم استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمایش‌های فیزیکی روی قطعات تولید شده، تأییدکننده صحت روش کار و همچنین ایجاد تنش پسماند لازم برای برگشت فنری لازم و نیروی فنری مطلوب هنگام قرارگیری درون استوانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulating and prototyping of a compression ring for diesel engine regarding required spring back force

نویسندگان [English]

  • M. Khalilzadeh
  • M.A. Hosseini
  • J. Ghasemi
  • E. Ashari
چکیده [English]

In this study, the process of producing Ruston RK215 diesel engine rings is investigated by using the hot rolling process. In order to insure results, simulation results, concluded by the ANSYS workbench software, have been compared to experimental results. Details of the analysis and tensile tests were obtained and used in the simulation process. The hot rolling process was applied in order to create the necessary residual stress to provide the spring back force, which was required for the installation in the engine. Results of physical tests on produced parts, confirmed the accuracy of the residual stress as well as the created necessary pressure required for the spring force, when the cylinder was aligned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hot ring rolling
  • ANSYS software
  • spring back
  • Diesel engine