عیب‏یابی، تنظیم و تحلیل شیم گذاری انژکتور سوخت موتور دیزل از نوع مجرای ریل مشترک

نویسندگان

چکیده

هدف از این مقاله عیب‏یابی، تنظیم و تحلیل شیم‌گذاری انژکتور یک موتور دیزل پرکاربرد از نوع مجرای ریل مشترک به صورت تجربی و آزمایشگاهی است. در موتورهای دیزلی جدید، سامانه سوخت‏رسانی ریل مشترک سهم مهمی در افزایش بازده و بهبود عملکرد موتور دارد. انژکتور به عنوان یکی از مهمترین و پیشرفته‌ترین اجزاء این سامانه، در موتور مورد مطالعه دچار خرابی‏های متعددی می‏شود. بدین منظور ابتدا در مرحله عیب‏یابی، یک نمونه انژکتور به همراه قسمت‌های مختلف آن معرفی می‌شود. سپس حالت‌های بالقوه‌ خرابی‌ این نوع انژکتور معرفی می‌گردد. براساس نتایج آماری از 200 عدد انژکتورهای برگشتی از جانب مشتری و مرحله شناسایی حالت‏های بالقوه خرابی، مشخص شد سه مجموعه مگنت، شابکو و سوزن، جزء نقاط ضعف و قسمت‏های آسیب‌پذیر انژکتور می‏باشند. طبق تجربه محققان در عموم موارد، تغییر ضخامت شیم‏های مختلف موجود در انژکتور، ساده‏ترین و مؤثرترین راه برای تعمیر و تنظیم مجدد انژکتور است. برای دستیابی به حالت بهینه قرارگیری شیم‏ها، در یک میز آزمون شیم‏های مختلف با ضخامت‏های مشخص در انژکتور قرار داده شد. در این آزمون‏ها پارامترهای طول نفوذ، مخروطی بودن پاشش، اندازه قطرات و عملکرد موتور در آزمون خودرویی برای دستیابی به حالت بهینه قرارگیری شیم‏ها، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان می‏دهند در هر یک از سه حالت خرابی فوق، برای رفع عیب آن قسمت یک حالت بهینه در ضخامت شیم وجود دارد که هم در آزمون شار انژکتور و هم در آزمون موتور واقعی تأیید می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Troubleshooting, adjusting and analysis of a diesel engine fuel injector from common rail type

چکیده [English]

The purpose of this paper is troubleshooting, adjusting and analysis of a useful diesel engine fuel injector from common rail system with experimental and laboratory investigations. In the new diesel engines, the fuel common rail system has an important contribution to increase efficiency and improve engine performance. The injector as one of the most important and advanced components in the common rail system has numerous failures in test engine. For this purpose, different parts of a sample injector are introduced. Based on the results of 200 injectors and step back from the client to identify potential failure modes it is cleared that three sets of magnets, valve and needle are the weaknesses and vulnerable parts of an injector. To the experience of researchers in the most time, adjusting the Shim thickness of the injector is the easiest and most effective way to repair and reset of it. To achieve the optimal placement of shims in a test rig, various thicknesses of shims was placed in the injector. Penetration of the spray, spray cone, droplet size and performance of the motor in vehicle test were evaluated to achieve the optimal placement of the shims. The results show that in each case the parts to fix it, there is an optimum thickness Shim that it are certified in the both injector flow test and the actual engine test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diesel engine
  • Injector
  • fuel common rail
  • Shim
  • Troubleshooting