دوره و شماره: دوره 62، شماره 62، خرداد 1400 (مقالات برتر سومین همایش ملی موتورهای درونسوز) 
بررسی عددی تأثیر پاشش آمونیاک بر عملکرد موتور EF7 با سوخت CNG

صفحه 23-29

علی قدسی؛ فرهاد سالک؛ سید وحید حسینی؛ میثم بابائی


شبیه‌سازی و تحلیل تنش در میل‌لنگ موتور 6 استوانه‌ تراکتور ITM 1500

صفحه 43-54

عیسی ساحتی مهر؛ میر علی اصغر مفید؛ محسن جعفری قاسم قشلاقی؛ سید مهدی لشکرپور؛ امیر رضا کوه‌بلوری؛ مهدی منصوری؛ مجتبی یزدانی