کاهش آلایندگی و مصرف سوخت موتور دیزلی OM355 با استفاده از سامانه‌ های سوخت‌رسانی لوله مشترک و مهار آلایندگی SCR

نویسندگان

1 مدیر تحقیق وتوسعه شرکت ایدم

2 کارشناس تحقیق وتوسعه شرکت ایدم

3 رئیس تحقیقات الکترونیک تحقیق و توسعه شرکت ایدم

چکیده

موتورهای دیزلی در دو نوع خودرویی و صنعتی از مؤثرترین موتورها در جهان به حساب می‌آیند. بهبود آلایندگی و کاهش مصرف سوخت در صنعت خودروسازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. روش‌های متعددی برای کاهش آلایندگی و مصرف سوخت موتورهای دیزلی وجود دارد. در این مقاله ابتدا سعی شده است تا با بکارگیری سامانه‏ سوخت‌رسانی لوله مشترک و تأمین سوخت با فشار قوی در پشت افشانه‏ها و بهبود احتراق داخل محفظه احتراق، ضمن حفظ عملکرد موتور دیزلی OM355، مقدار آلایندگی از نوع دوده، HC و CO و مصرف سوخت آن نیز کاهش پیدا کند. لازم به ذکر است با بکار بردن سامانه‏ سوخت‌رسانی لوله ‌مشترک و بخار شدن بهتر سوخت توسط سامانه‏ پاشش و همزمان افزایش بازده احتراق، ضمن کاهش دوده، HC و CO، مقدار NOX نیز افزایش می‌یابد. بنابراین پس از این مرحله استفاده از یک سامانه‏ برای کاهش مقدار NOX امری ضروری است تا حالت مصالحه بین دوده، HC، CO و NOX برقرار گردد. بنابراین با استفاده از سامانه‏ مهار آلایندگی SCR که یکی از فناوری‌های کارآمد مهار و کاهش NOX است، مقدار NOX در مرحله پس از احتراق به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد. نتایج عملی حاصل از آزمون موتور OM355، نشان از عملکرد مناسب سامانه سوخت‌رسانی لوله مشترک و مهار آلایندگی SCR دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emissions and fuel consumption reduction of the OM355 diesel engine using a common rail fuel injection and selective catalytic reduction systems

نویسندگان [English]

 • E Akbarpouran Khayati 1
 • B Najjari 2
 • S Parsa 2
 • M. J Abedi 3
1
2
3
چکیده [English]

Diesel engines in both automotive and industrial types are one of the most efficient engines in the world. Improving emissions and reducing fuel consumption is of great importance in the automotive industry. There are various methods in order to reduce emissions and fuel consumption of diesel engines. In this paper, at first it is tried to use the common rail fuel injection system to provide high pressure fuel behind the injectors and improve combustion inside the combustion chamber. It will decrease, soot, HC and CO emissions and fuel consumption while maintaining the performance of the OM355 diesel engine. It should be noted that by using the common rail system and better evaporation of fuel by the injection system and increasing the combustion efficiency, while reducing soot, HC and CO, the amount of NOX also increases. Therefore, after this stage, using a system to reduce the amount of NOX is necessary to create a trade-off between soot, HC, CO and NOX. So, with the use of Selective catalytic reduction (SCR) catalyst, which is one of the efficient technologies for controlling and reducing NOX, the amount of NOX in the post-combustion phase is significantly reduced. The experimental results of the OM355 engine test show the proper operation of the common rail and SCR systems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • OM355 engine
 • Common rail fuel injection system
 • Emission
 • Selective catalytic reduction (SCR)
 • Fuel Consumption
دوره 62، شماره 62 - شماره پیاپی 62
مقالات برتر سومین همایش ملی موتورهای درونسوز
خرداد 1400
صفحه 15-21
 • تاریخ دریافت: 06 آذر 1401
 • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
 • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1401