بررسی عددی تأثیر پاشش آمونیاک بر عملکرد موتور EF7 با سوخت CNG

نویسندگان

چکیده

سوخت گاز طبیعی، به عنوان یک سوخت پاک شناخته می­شود که استفاده از آن در خودروها به عنوان سوخت پایه، باعث کاهش آلایندگی و گازهای گلخانه ­ای خواهد شد. از طرفی دیگر، آمونیاک نیز به عنوان یک سوخت حامل هیدروژن تلقی شده که ترکیب آن با گاز طبیعی در احتراق، باعث افزایش راندمان احتراق خواهد شد. در این مقاله، بررسی عددی تاثیر پاشش آمونیاک بر میزان تولیدی آلاینده ها و عملکرد موتور EF7 با سوخت پایه CNG انجام گرفته است. در ابتدا موتور EF7 گازسوز در نرم افزار AVL BOOST مدلسازی شده و به منظور استحصال پارامتر های اصلی موتور در سرعت 6000 د.د.د و به صورت تمام بار، حل شده و سپس با داده های آزمایشگاهی صحه گذاری شده است. پس از آن آمونیاک با درصد های پاشش 5 درصد و 10 درصد در موتور با سوخت پایه CNG به صورت مجزا برای هر استوانه توسط چهار انژکتور نصب شده بر روی منیفولد هوای موتور، تزریق شده و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، با افزودن آمونیاک مقدار توان و فشار موثر متوسط تولیدی توسط موتور تغییرات محسوسی نداشته است. اما پاشش آمونیاک باعث افزایش دمای احتراق در داخل استوانه­ ها شده که در نتیجه آن CO و HC به ترتیب تا حداکثر 27 درصد و 7.5 درصد، کاهش یافته است. از طرفی دیگر، افزایش دمای استوانه موجب افزایش NOx گردیده به طوری که برای 5 درصد پاشش آمونیاک 43.4 درصد و برای 10 درصد پاشش آمونیاک 118.7 درصد افزایش اکسیدهای ازت ثبت گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical investigation of the impacts of ammonia injection on the performance of EF7 engine with CNG fuel

نویسندگان [English]

 • A Ghodsi
 • F Salek
 • S. V Hosseini
 • M Babaie
چکیده [English]

Natural gas is known as one of the clean fuels the employment of which in vehicles results in the decrease of emissions and greenhouse gases. In addition, ammonia is known as one of the hydrogen carrier fuels the co-burning of which with natural gas leads to increment of combustion efficiency. In this paper, a numerical investigation is performed on the impacts of ammonia injection on the emission production and performance of a CNG-fueled EF7 engine. At first, the gaseous fueled EF7 engine has been modeled in AVL BOOST software and the main parameters of the engine at 6000 RPM and full load condition have been extracted and compared with experimental data for validation purpose. Then, the ammonia has been injected by 5% and 10% injection ratio by 4 injectors mounted on the air manifold into the engine, and the results of its injection into the engine are studied. By injection of ammonia, the engine power and brake mean effective pressure has been changed minimally. However, the in-cylinder temperature increased resulted in a decrement in CO and HC emissions up to 27% and 7.5%. On the other hand, the increase of in-cylinder temperature also led to an increase in NOx production which increased up to 43.4% for 5% ammonia injection and 118.7% for 10% ammonia injection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biofuel
 • Nitrogen Oxide
 • Ethanol
 • Auxiliary fuel
 • Ammonia
دوره 62، شماره 62 - شماره پیاپی 62
مقالات برتر سومین همایش ملی موتورهای درونسوز
خرداد 1400
صفحه 23-29
 • تاریخ دریافت: 06 آذر 1401
 • تاریخ بازنگری: 19 آذر 1402
 • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1401