توسعه‌ی الگوی پیشبینی کننده زمان شروع احتراق در موتور اشتعال تراکمی مهار شونده‌ی واکنشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، یک برنامه چندمنطقه‏ ای بهبود یافته برای شبیه‏ سازی احتراق موتور اشتعال تراکمی مهارشونده واکنشی توسعه یافته است. از تابع بدست آمده از شبیه‏ سازی دینامیک سیالات محاسباتی برای توزیع سوخت هپتان نرمال به عنوان ورودی برنامه چندمنطقه‏ ای استفاده و صحه‏ گذاری گردیده است. بعد از صحه‏ گذاری نتایج و با استفاده از داده­ های بدست آمده از الگوی چندمنطقه ­ای، ضرایب مجهول الگوی انتگرال کوبشی اصلاح شده و سپس الگوی50 درصد سوخت سوخته شده و الگوی بازه احتراق توسط روش وراثت تعیین و بهینه گردیده و با 70 مورد از نتایج خروجی الگوی چندمنطقه‏ ای و 25 مورد از نتایج آزمون عملی مقایسه گردیده است. نتایج نشان‏ دهنده بیشینه خطای 1.2 درجه میل‏ لنگ برای پیش‏بینی زمان شروع احتراق است. همچنین، دو الگوی دیگر متغیرهای 50 درصد سوخت سوخته شده و بازه احتراق را بترتیب با خطاهای متوسط 1 و 1.2 درجه میل‏ لنگ پیش­ بینی می­ نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a predictive Model for start of combustion of a reactivity-controlled compression ignition engine

نویسندگان [English]

 • S.M Lashkarpour
 • R Khoshbakhti Saray
 • M Najafi
چکیده [English]

A modified multi zone model (MMZM) is developed for RCCI engines simulation. The CFD model is used to predict the evaporated n-heptane stratification to introduce as input to the MMZM to predict the SOC (start of combustion) and CA50 with sufficient accuracy. In the next step, a physic-base model is developed for SOC prediction and parameterized with 70 multi-zone results and validated using the same results and extra 25 experimental data. The model prediction average error for 95 steady-state operating conditions is below 1.2 CAD. Also, a modified fuel burn rate model is developed for predicting 50% of fuel mass burn and burn duration. Predicted results are in good agreement with all multi-zone results and operating conditions in prediction of both CA50 and burn duration. The MMZM can predict CA50 and burn duration with acceptable accuracy as the average error are about 1 CAD and 1.2 CAD.

کلیدواژه‌ها [English]

 • RCCI (Reactivity controlled compression ignition) engine
 • CFD (computational fluid dynamics)
 • MMZM(modified multi zone model)
 • MKIM (modified knock integral model)
 • genetic algorithm
دوره 62، شماره 62 - شماره پیاپی 62
مقالات برتر سومین همایش ملی موتورهای درونسوز
خرداد 1400
صفحه 3-13
 • تاریخ دریافت: 06 آذر 1401
 • تاریخ بازنگری: 01 اردیبهشت 1403
 • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1401