دوره و شماره: دوره 32، شماره 32، مهر 1392 
شبیه‌سازی و ساخت حلقه فشاری موتور دیزل و ایجاد برگشت فنری لازم

صفحه 21-28

میثم خلیل زاده؛ میرامین حسینی؛ جمال قاسمی؛ احسان اشعاری


بررسی تجربی و عددی تنش در میل‌لنگ موتور

صفحه 29-36

محمد کاظمی؛ مهدی رضایی؛ پیمان شرقی؛ علیرضا اصلانی؛ فرشید مقدم


بررسی اثر افزودن گاز طبیعی بر سرعت آرام شعله بنزین

صفحه 49-57

مهدی بالو؛ بیژن ملایی؛ مهدی اخلاقی؛ ایمان چیت ساز