پایش زمان‌بندی احتراق گاز طبیعی در موتور تراکمی همگن با افزودن گاز سنتزی با شبیه‌سازی سینتیک شیمیایی

نویسندگان

چکیده

موتورهای اشتعالی تراکمی همگن به علت قابلیت بازدهی حرارتی بزرگ، کاهش شدید آلاینده‌هایی نظیر اکسیدهای نیتروژن (NOx) و کاهش مصرف سوخت در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته‌اند. بزرگ‌ترین معضل این موتورها، پایش احتراق است که در محدوده عملکردی باریکی میان ضربه و بدسوزی اتفاق می‌افتد. گاز طبیعی از سوخت‌های پرکاربرد در موتورهای احتراق داخلی است. استفاده از گاز طبیعی در موتورهای تراکمی همگن، به علت تمایل ضعیف آن به خود اشتعالی، دشوار است و درنتیجه در بررسی پایش احتراق باید از روش‌هایی نظیر افزودن گاز سنتزی استفاده کرد.
در این مقاله، شبیه‌سازی صفربعدی تک‌ناحیه‌ای به‌طور مستقل برای پیش‌بینی زمان‌بندی احتراق و اثر اضافه کردن گاز سنتزی استفاده شد. این گاز دارای ترکیب متغیری از کربن مونوکسید و هیدروژن است که به عنوان عامل پایش احتراق است. برای صحت‌سنجی از نتایج تجربی حاصل از موتور تک استوانه CFR استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که افزودن گاز سنتزی و در کنار آن تغییر درصد هیدروژن در ترکیب گاز سنتزی، با تغییر خواص ترمودینامیکی و خواص شیمیایی احتراق، باعث تغییر زمان شروع احتراق می‌گردد و می‌تواند روش مناسبی برای پایش احتراق در موتور HCCI به دست دهد که باعث گسترده شدن محدوده کاری موتور، افزایش بازده و کاهش مصرف سوخت خصوصاً در مخلوط‌های فقیرتر و دمای ورودی خنک‌تر، می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Controlling natural gas combustion timing in HCCI engine with synthetic gas enrichment using a chemical kinetic model

نویسندگان [English]

  • S. Voshtani
  • M. Reyhanian
  • S. Akbari
  • V. Hosseini
چکیده [English]

In recent years, HCCI engines have been in the center of attentions due to their high thermal efficiency, low emission rate (e.g. NOx) and low fuel consumption. The main drawback in these engines is the combustion control, which happens in a limited operation range between the knock and misfiring. The natural gas is a commonly used fuel in internal combustion engines (ICE). However, using the natural gas in HCCI engines is challenging due to its low tendency to the self-ignition. Hence, approaches like the reformer gas enrichment should be employed.
In this paper, a zero-dimensional model was introduced in order to predict combustion timing and investigate effects of the variable composition reformer gas with different contents of H2 and CO. Experimental results from a single-cylinder CFR engine was used to validate the proposed model. Results showed that the addition of synthetic gas (RG) and changes in the H2 content of RG could affect ignition timing and could be used in the combustion control in HCCI engines, which expanded the limit of the operation, increased the engine efficiency and reduced the fuel consumption especially in lower air/fuel ratio and the inlet temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Homogeneous charge compression ignition
  • Single-Zone Model
  • Start of Combustion
  • Combustion Control
  • Reformer gas enrichment