شبیه‌سازی ترموسینیتیک چندناحیه‌ای موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن با سوخت ترکیبی متان و دی‌متیل‌اتر

نویسندگان

چکیده

موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن (HCCI) طرحی کارآمد از موتورهای احتراق داخلی برای کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌های دود خروجی است. هدف این کار، بررسی شبیه‌سازی چندناحیه‌ای با سینیتیک مفصل شیمیایی موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن است تا به بررسی شرائط کاری این موتور در ترکیب مختلف از سوخت دی‌متیل‌اتر و متان پرداخته شود. شبیه‌سازی گسترش یافته با 13 ناحیه و حل سینیتیک مفصل شیمیایی متان و دی‌متیل‌اتر، نشان از احتراق دومرحله‌ای سوخت دی‌متیل‌اتر دارد. مقایسه با نتایج تجربی نشان‌دهنده پیش‌بینی مناسب زمان شروع احتراق و الگوی فشار نیز است. پنج ترکیب مختلف که از دی‌متیل‌اتر خالص تا متان خالص تغییر می‌کند، برای مطالعه اثر سوخت ترکیبی انتخاب شده است. بررسی نشان داده است که در یک شرائط اولیه، متان خالص محترق نمی‌شود اما افزودن دی‌متیل‌اتر واکنش را به سمت شکل‌گیری احتراق پیش می‌برد. تغییرات مقدار دی‌متیل‌اتر تغییرات چندانی در شروع احتراق ایجاد نمی‌کند اما بشدت قدرت خروجی را تغییر می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a multi-zone thermo-kinetic model to investigate effects of using DME-methane blend in an HCCI engine

نویسندگان [English]

  • O. Jahanian
  • S.A. Jazayeri
  • A. Yousefzadeh
چکیده [English]

The homogenous charge compression ignition (HCCI) is a promising concept for internal combustion engines to reduce the fuel consumption and exhaust emissions. The main target of the current study is developing a multi-zone thermo-kinetic model for HCCI engines in order to investigate the engine operation in different conditions and effects of using the DME-methane blended fuel on combustion characteristics. The developed 13-zone model included detailed chemical kinetics of DME and methane combustions and clearly showed the two-stage heat release of DME. Comparisons to experimental data showed the precision of the model in predicting SOC and the pressure trend. Five different compositions, varied from the pure DME to the pure methane, were selected to study effects of the blended fuel composition. Results showed that in an initial condition that the pure methane would not ignite, adding DME would lead to a combustion phase. Changing the amount of added DME do not change the SOC distinctly, but strongly affected the engine output power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HCCI engine
  • Multi-zone model
  • DME
  • Methane