دوره و شماره: دوره 16، شماره 16، مهر 1388 
تأثیر انواع پیکربندی پاشش سوخت بر احتراق و شکل‌گیری آلاینده‌ها در موتور دیزل سنگین

صفحه 43-51

بهنام جعفری؛ محسن پورفلاح؛ سید مصطفی میرسلیم؛ داوود دومیری گنجی