ارائه الگوئی برای امکان‌سنجی جایگزینی سامانه انتقال قدرت متغیر پیوسته با جعبه دنده دستی به منظور کاهش مصرف سوخت

نویسندگان

چکیده

در طول تاریخ صنایع خودروسازی تلاش‌های گسترده‌ای برای طراحی اجزای خودرو به شکلی که سبب کاهش تولید آلاینده ها و افزایش بازده خودرو گردد صورت گرفته است. چون تولید آلاینده‌ها به‌طور مستقیم به نرخ مصرف سوخت وابسته است، هر پیشرفتی که در راستای بهبود بازده خودرو صورت می‌گیرد، منجر به کاهش میزان تولید آلاینده‌ها می‌شود. یکی از مؤثرترین سامانه‌ها در این راستا، سامانه انتقال قدرت با نسبت دور متغیر پیوسته ( CVT ) است که در دهه گذشته تکامل و توسعه زیادی یافته است. اما در حال حاضر مسئله بسیار مهمی ‌که خودروسازان در سراسر دنیا و از جمله ایران با آن روبه رو هستند، بررسی امکان جایگزینی سامانه CVT با جعبه دنده دستی، از نظر مصرف سوخت است . در این پژوهش، مصرف سوخت یک خودروی معین مجهز به جعبه دنده دستی با مصرف سوخت همان خودرو که مجهز به سامانه CVT زنجیری شده است، مقایسه می‌شود. مصرف سوخت خودروی مجهز به CVT که به‌طور خودکار با ECU پایش شده، با استفاده از قاعده ژنتیک بهینه می‌شود. نتایج حاصل از مقایسه دو سامانه یاد شده، نشان می‌دهد که حتی در صورتی که تعویض دنده سامانه انتقال قدرت معمولی توسط راننده‌ای ماهر به‌صورتی انجام گیرد که عملکرد خودرو با جعبه دنده دستی بهینه باشد، مصرف سوخت در خودروی مجهز به CVT در سرعت‌های مجاز رانندگی، به مقدار چشمگیری کمتر از خودرو با جعبه دنده دستی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing an Approach for Feasibility Study of Replacing the Manual Transmission System with CVT System to Reduce the Fuel Consumption

نویسندگان [English]

  • M. Rezaee
  • V. Shaterian Alghalandis
چکیده [English]

In the history of automotive industry, many extensive efforts have been done to design systems that make
it possible to reduce emission and increase the efficiency of the vehicles. Since the emission of pollutants is
directly proportional with the fuel consumption, therefore any effort to achieve the optimum fuel consumption
leads to reduced pollutants. One of the most effective systems available for reduction of fuel consumption
is continuously variable transmission system (CVT) which has been developed considerably during the
last decade. Presently, an important issue that the automotive manufacturers in Iran and all over the world
face with it is the feasibility of replacing the traditional manual transmission with CVT systems from the
viewpoint of the fuel consumption. Here, the fuel consumption of a vehicle with a manual transmission is
compared with the same one equipped with a chain drive CVT system. By using the Genetic Algorithm, the
fuel consumption of the vehicle with the mentioned CVT system, which is controlled automatically by ECU,
is optimized. The results concerning the comparison between the two mentioned systems indicate that even
if a skilled driver shifts the gears of the vehicle with the traditional transmission manually in a way that the
optimum fuel consumption is reached, the fuel consumption in the vehicle equipped with CVT transmission
will be considerably less than that with manual gearbox transmission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CVT
  • Bsfc
  • Manual Gearbox
  • genetic algorithm
  • Fuel Consumption Reduction