بررسی تأثیر تغییر رفتار سامانه خنک‌کاری موتور 457-LA برعملکرد آن

نویسنده

چکیده

در این تحقیق تأثیر تغییر رفتار سامانه خنک‌کاری موتور گازوئیلی 457-LA با بهره گیری ازامکانات پژوهشی تهیه شده بر روی بستر آزمون، مجهز به لگام ترمز [1] ادی‌کارنت 400W بررسی شده است. برداشت غیر تخصصی از هنجار گرمائی موتور موجب شده که در بازار مصرف تصور بر این است، که با کاهش دمای آب خنک‌کننده در گردش موتور، می‌توان به عملکرد بهینه و طول عمر آن افزود. مطالعات نظری و آزمون های تجربی انجام شده در این پژوهش نشان می‌دهد که هرگونه دست کاری در سامانه خنک‌کاری، به‌ویژه کاهش دمای آب خنک‌کننده، موجب افزایش تنش‌های مکانیکی، ناشی از تغییر روا داشت‌های مجاز در شرایط زیر بار موتور گشته، و همچنین با افزایش میزان مصرف سوخت و آلایندگی، زمینه های حالت های پس‌سوز و تنش‌های حرارتی و خوردگی در سامانه تخلیه را پیش خواهد آورد. در نتایج تجربی این تحقیق، کاهش توان و گشتاور اندازه‌گیری شده در حالت کاهش دمای آب خنک‌کننده، بشکل معنی‌دار مشاهده شده است. در مقابل با افزایش محدود دمای آب در گردش در صورت بهره‌گیری از سوخت گازوئیلی، استاندارد و بهینه، می‌توان به شاخصه‌های برتری از توان و گشتاور و مصرف سوخت و آلایندگی دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Effect of Change in Behavior of 457-LA Diesel Engine Cooling System on Its Performance

نویسنده [English]

  • L. Savadkohi
چکیده [English]

In this study the effect of varying the behavior of 457-LA diesel engine cooling system has been conducted
using research facilities installed on a test bed with W400 eddy current dynamometer. Insufficient information
on the engine thermal regime has resulted in the wrong belief that the engine performance and life can
be extended by reducing the temperature of the circulating cooling water. Theoretical studies and the experimental
results of the present study show that for an engine under loading condition, any variation in the
cooling system, particularly, reducing the cooling water temperature, increases the mechanical stresses due to
change in allowable tolerances. Other consequences, such as increased fuel consumption and pollution, result
in after burning and thermal stresses and corrosion in the exhaust system. At the same time, meaningful reduction
in measured power and torque has been observed for the case of reduced cooling water temperature.
In contrast, increase in the cooling water temperature limit, using standard and optimized diesel fuel, can
result in superior characteristics for power, torque, fuel consumption and pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Volumetric Efficiency
  • heat exchanger
  • Diesel Knocking
  • Thermal Regime
  • Thermal stress
  • Catalyst Convertor