بررسی تجربی احتراق موتور اشتعال جرقه‌ای با سوخت ترکیبی بنزین- اتانول و MTBE برای کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌ها

نویسندگان

چکیده

ماده افزودنی MTBE به بنزین موجب آثار مخرب محیط زیستی مثل بیماری‌های بدخیم می‌باشد و سال‌هاست در کشورهای توسعه یافته از بنزین حذف شده است لذا، هدف اصلی در این تحقیق، جایگزینی اتانول به جای افزودنی MTBE [2] و بررسی تأثیر سوخت اتانول بر عملکرد، تولید آلاینده‌ها و مصرف سوخت موتور اشتعال جرقه‌ای و بدست آوردن ترکیب بهینه اتانول با بنزین می‌باشد. آزمون‌ها در دو حالت بارکامل و بار جزئی صورت گرفت. آزمون بار کامل در سرعت‌های مختلف موتور و آزمون بار جزئی تنها در سرعت‌های 2000 و 3000 دور بر دقیقه انجام شد. در تمام این آزمون‌ها زمان جرقه‌زنی بهینه شد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که با افزایش میزان اتانول در مخلوط، بازده تنفسی، توان و گشتاور موتور افزایش می‌یابد. مصرف سوخت ویژه در سرعت‌های کند کاهش و در سرعت‌های تند افزایش می‌یابد از طرف دیگر وجود اتانول در مخلوط باعث شده که آلاینده هیدروکربن‌های نسوخته ( HC ) به طور چشمگیری کاهش یابد. آلاینده مونواکسیدکربن ( CO ) مقداری کاهش یافته ولی میزان اکسیدهای نیتروژن ( NOx ) اندکی افزایش را نشان می‌دهد. موتور مورد آزمایش در این مطالعه، XU7 JP/L3 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of the Combustion of a Spark Ignition Engine, With Gasoline-Ethanol-MTBE Blends as Fuel, to Reduce Fuel Consumption and pollutants

نویسندگان [English]

  • F. Ommi
  • K. Farhang
  • A. Shafiei Sabet
چکیده [English]

Since adding MTBE to gasoline leads to destructive biological effects such as untreatable diseases, it has
been couple of years that this material is omitted from gasoline in developed countries. The main objective
of this research paper is substituting ethanol for additive substance MTBE as well as studying the effect of
ethanol as a fuel on the performance, pollutant production and fuel consumption of a spark ignition motor
and finally achieving an optimal ethanol-gas composition. The Experiments were carried out regarding to
cases of Full and Part load. The full load Experiment was performed in terms of varies speeds of motor and
the part load one utilize speed ranging from 2000 to 3000 rpm. The ignition time (duration) was optimized in
the entire Experiment. The achieved outcomes demonstrate that when ethanol rate is changed in a composition,
the volumetric efficiency, power and torque of the motor is boosted. Besides, specific fuel consumption
in low-speed is cut and it is increased in accelerations. On the other hand, ethanol in the composition has led
to a considerable decrease in the amount of HC pollutant. CO pollutant is lessened to some extent while NOx
rate shows a nominal accession. XU7JP/L3 motor is studied in this research paper

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuel Consumption
  • Ethanol
  • MTBE
  • emissions
  • engine performance