تأثیر انواع پیکربندی پاشش سوخت بر احتراق و شکل‌گیری آلاینده‌ها در موتور دیزل سنگین

نویسندگان

چکیده

مدیریت پاشش سوخت که شامل شکل پاشش و زمان‌بندی پاشش است، اثر مهمی بر عملکرد موتور بویژه شکل‌گیری آلاینده‌ها دارد. امّا چگونگی تأثیر انواع شکل پاشش به‌طور همزمان بر عملکرد موتور دیزل سنگین کمتر بررسی شده است. در این مطالعه از نرم‌افزار دینامیک سیالات محاسباتی FIRE برای شبیه‌سازی فرایندهای پاشش و احتراق موتور دیزل سنگین پاشش مستقیم در پنج شکل مختلف پاشش استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که کمترین میزان NO با پاشش مثلثی بدست می آید که همراه با کاهش محسوسی در مقدار توان موتور است. با پیش پاشش و پس پاشش میزان شکل‌گیری دوده با کاهش چشمگیری همراه می‌شود. همچنین کمترین میزان هیدروکربنهای نسوخته در خروجی با پس پاشش قابل دستیابی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Injection Configuration on Combustion and Emissions Formation in a Heavy Duty Diesel Engine

نویسندگان [English]

 • B. Jafari
 • M. Pourfallah
 • S.M. Mirsalim
 • D. Domiri Ganji
چکیده [English]

It is well-established that control of fuel injection which is consisted of injection configuration and injection
timing has an important role in engine performance, especially in pollutants’ formation. However, there are
a few studies about the effect of the injection configuration on the performance of a diesel engine. In the present
study, a FIRE computational fluid dynamic (CFD) code has been used in order to simulate the injection
processes as well as the combustion of a direct injection diesel engine in five different injection configurations.
The present results show that the minimum amount of NO is achieved using a triangular injection configuration
resulting a significant decrease in the engine power. Furthermore, the smoke formation decreases sensibly
using pre-injection and post –injection. The results also indicate that the minimum amount of unburned
hydrocarbons in the exhaust is achievable using post-injection in the engine.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Injection Modeling
 • Combustion Modeling
 • Pre Injection
 • Post Injection
 • Triangular Injection
 • Boot Shape Injection
 • NOx
 • Soot