تحلیل عملکرد سامانه پیل سوختی غشا پلیمری در خودرو

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه، یک نوع پیل سوختی غشا پلیمری برای کاربرد در خودرو تحلیل گردیده و در این راستا متغیرهای اثر گذار بر عملکرد پیل از قبیل درصد رطوبت، نرخ جریان، دما و فشار گازهای ورودی و همچنین مدیریت آب و حرارت که از چالش‌های اصلی این پیل‌ها می‌باشد، بررسی شده است. بدین منظور، معادلات پیوستگی، مقدار حرکت ، بقا اجزای، انرژی و شارژ به همراه روابط سینتیک الکتروشیمیایی در نواحی مختلف پیل به صورت الگوی تک ناحیه‌ای تدوین و به روش عددی حل شده‌اند و منحنی-های ولتاژ و چگالی توان بر حسب چگالی جریان پیل در شرایط عملکردی مختلف به‌دست آمده است. نتایج نشان می‌دهد که افزایش فشار و دما در تمامی ولتاژهای خروجی پیل باعث بهبود عملکرد پیل می‌شود. در ولتاژهای خروجی بالا که تغییر فاز در پیل سوختی اتفاق نمی‌افتد، افزایش درصد رطوبت و کاهش نرخ جریان ورودی بر عملکرد پیل تأثیر مثبت می‌‌گذارد؛ اما در ولتاژهای خروجی پایین، عملکرد پیل با افزایش درصد رطوبت و کاهش نرخ جریان کاهش می‌یابد. همچنین افزایش فشار، درصد رطوبت ورودی و نرخ جریان منجر به اتلاف بخشی از توان تولیدی پیل سوختی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Analysis of a Polymer Electrolyte Fuel Cell System for Automotive Application

نویسندگان [English]

  • E. Afshari
  • S.A. Jazayeri
چکیده [English]

In this study a polymer electrolyte fuel cell (PEFC) model is analyzed for automotive application and the
parameters that are affecting its performance such as relative humidity, mass flow rate, temperature and
pressure of inlet gases also, heat and water management are major issues in these cells are investigated. Here,
the equation of continuity, momentum, conservation of spices, energy, charges together with electrochemical
kinetic for all regions within the cell is developed as a single-domain and solved numerically. The voltage and
power density profiles are derived in terms of current density for different operating conditions. The result indicates
that increasing temperature and pressure for all output voltages would improve cell performance. For
high voltages where there is no phase changes in the cell, increasing the percentage of humidity and reducing
mass flow rate would have a positive effect on cell performance, but at low output voltage by increasing relative
humidity and reducing mass flow rate would hamper cell performance. Also increasing inlet pressure,
humidity and mass flow rate results in partial power loss of fuel cell.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PEFC System
  • Automotive
  • Heat and Water Management
  • Operating Condition
  • CFD