دوره و شماره: دوره 69، شماره 69، دی 1401 (مقالات انگلیسی) 
نقش وسایل نقلیه شخصی و تاکسی‌ها در آلودگی هوای شهر تهران، ایران

صفحه 21-29

10.22034/er.2022.697926

فرود آذرگشاسبی؛ خسرو اشرفی؛ هانیه سپهریان؛ محمد علی رجبی؛ امیرحسین پریور


تزریق مستقیم متان در سیستم های موتوری پیشرفته: اثرات شرایط ترمودینایکی

صفحه 30-38

10.22034/er.2022.697927

لوئیجی آلوکا؛ آنجلو دی ویتا؛ فرانسسکو دورونیو؛ الساندرو مونتانارو؛ استفانو رانیری؛ علیرضا حاجی علی محمدی