تزریق مستقیم متان در سیستم های موتوری پیشرفته: اثرات شرایط ترمودینایکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به دلیل تراکم پذیری بالای گاز و نسبت های فشار بزرگ، تزریق مستقیم گاز موجب ایجاد فواره گازی تحت انبساط می شود. درک صحیح فیزیک این پدیده برای توسعه سامانه های تزریق مستقیم که در موتورهای احتراقی برای تزریق مستقیم متان یا هیدروژن استفاده می شوند، ضروری است. در این مقاله مشخصه یابی کوپل تجربی عددی فواره یک افشانه چند سوراخ انجام گرفت. مشخصه یابی تجربی فواره به کمک روش شیلرین انجام گرفت و محاسبات عددی به کمک نتایج تجربی به دست آمده صحه گذاری شد. حلگر بر پایه چگالی که قابلیت مدلسازی فواره های گازی با تراکم پذیری زیاد را دارد و در محیط نرم افزار Open foam توسعه داده شده است برای بررسی اثرات شرایط ترمودینامیکی روی توسعه فواره مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که با استفاده از شدت نور زیاد می توان مشخصه هایی از فواره که روی فرآیند تزریق سوخت و کیفیت مخلوط سوخت و هوا  موثر هستند را بهتر مشاهده و ارزیابی نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Direct injection of methane in advanced propulsion systems: effects of thermodynamic conditions

نویسندگان [English]

 • Luigi Allocca
 • Angelo De Vita
 • Francesco Duronio
 • Alessandro Montanaro
 • Stefano Ranieri
 • Alireza Hajialimohammadi
چکیده [English]

The direct injection of gaseous fuels involves the presence of under-expanded jets due to the high pressure-ratios and the strong gas compressibility. Understanding the physical development of such processes is essential for developing Direct Injection (DI) devices suitable for application in internal combustion engines fueled by methane or hydrogen. In this work a coupled experimental-numerical characterization of a spray, issued by a multi-hole injector, was performed. The experimental characterization of the jet evolution was recorded by means of schlieren imaging technique and then a numerical simulation procedure was assessed using the measurements for validating. A density-based solver, capable of simulating highly compressible jets and developed within OpenFOAM environment, was used to study the effects of thermodynamic conditions on the development of the injection process. The obtained results shed more light on the characteristics of the gaseous spray demonstrating how these features really affects the development of the injection process and the quality of the air/fuel mixture.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Methane injection
 • Optical diagnostic
 • Injection CFD
 • Nozzle geometry effects
 • Air/fuel mixture