ارزیابی خواص پوشش اکسیدی پلاسمای الکترولیتی اعمالی روی قطعات منیزیمی خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشکده مکانیک، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

3 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده از آلیاژهای منیزیم در صنعت خودروسازی به جهت خواص متالورژیکی مطلوب افزایش پیدا کرده است. اعمال پوشش بر روی قطعات منیزیمی به‌کاررفته در موتور خودرو نظیر پیستون با در نظر گرفتن شرایط کاری شدید آن­ها الزامی می‌باشد. در این پژوهش، ابتدا پوشش مدرن اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی معرفی می‌شود و در ادامه خواص متالورژیکی پوشش ایجادشده بر روی آلیاژ AZ31 در الکترولیت‌های سیلیکاتی و آلومیناتی مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از مطالعات فازی بر روی پوشش‌ها نشان داد علاوه بر حضور فازهای MgF2 و MgO در هر دو پوشش، فازهای Mg2SiO4 و MgAl2O4 به‌ترتیب در پوشش‌های ایجادشده از الکترولیت سیلیکاتی و آلومیناتی وجود دارند. اعمال پوشش PEO منجر به کاهش قابل توجه سرعت خوردگی می­شود. سرعت خوردگی پوشش ایجاد شده در الکترولیت سیلیکاتیA.cm-2   6-10×24/2 و در الکترولیت آلومیناتیA.cm-2  7-10×5/9 می‌باشد که به ترتیب 30 و 68 برابر نسبت نمونه فاقد پوشش کمتر است. همچنین اعمال پوشش منجر به افزایش 72 و 94 برابری مقاومت الکتریکی سطح نسبت به نمونه فاقد پوشش می‌شود. بررسی میکروسکوپی نیز نشان داد که قطر متوسط تخلخل­ها در پوشش PEO ایجاد شده در الکترولیت سیلکاتی نسبت به پوشش آلومیناتی بزرگتر است


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of plasma electrolytic oxidation properties on car compartments made with Mg alloy

نویسندگان [English]

  • Saeed Safari 1
  • MohammadHossain Nouripour 1
  • Alireza Moshki 2
  • Hossein Safari 3
چکیده [English]

In recent years, the automotive industry has expanded its usage of magnesium alloys because to their favorable metallurgical properties. It is, however, vital to coat the magnesium components like piston in the car engines because of their harsh working environment. In this study, beyond the introduction of novel plasma electrolytic oxidation coating for AZ31 Mg alloy, the metallurgical characteristics of coating generated in silicate and aluminate electrolytes are also examined. Phase studies revealed that along with the presence of MgF2 and MgO in both coating, Mg2SiO4 and MgAl2O4 were discovered in coatings created in silicate and aluminate electrolytes, respectively. The application of PEO resulted in a considerable drop in corrosion rate, such that the corrosion rate of the coating formed in silicate electrolyte is 2.24×10-6 A.cm-2 and that of the coating created in aluminate electrolyte is 9.5×10-7 A.cm-2, which are 30 and 68 times lower than the rate of uncoated samples, respectively. Additionally, as compared to the uncoated sample, the coating enhances the surface electrical resistance by 72 and 94 times. The microscopic analysis showed that the average diameter of porosities in PEO coating made by silicate electrolyte is higher than that of coating made by aluminate electrolyte

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plasma electrolytic oxidation
  • Magnesium alloy
  • Piston
  • Corrosion