دوره و شماره: دوره 65، شماره 65، اسفند 1400 (مقالات انگلیسی) 
تاثیر افزودن هیدروژن بر عملکرد موتور RCCI با سوخت گاز طبیعی و گازوئیل در محدوده بار پائین

صفحه 60-74

10.22034/er.2022.697906

جعفر بذرافشان؛ سید علی جزایری؛ حسام الدین سالاریان؛ مجتبی ابراهیمی؛ جهانفر خالقی نیا