دوره و شماره: دوره 68، شماره 68، مهر 1401 
کاهش آلایندگی و مصرف سوخت موتور دیزلی با استفاده از سیستم‌های سوخت‌رسانی ریل‌مشترک و پس‌پالایش

صفحه 3-11

10.22034/er.2022.697921

ابراهیم اکبرپوران خیاطی؛ هادی رهبری آسیابی؛ بهروز نجاری؛ مصطفی زارع؛ سمیه پارسا؛ آرش آراوند