دوره و شماره: دوره 61، شماره 61، اسفند 1399 (مقالات انگلیسی) 
ارزیابی اثرات نسبت هم ارزی بر احتراق موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن

صفحه 47-59

مسعود رابطی؛ امید جهانیان؛ علی اکبر رنجبر؛ سید محمد صفی الدین اردبیلی؛ حمیت سولماز


مطالعه عددی و تجربی امکان‌سنجی کوچک‌سازی ابعادی موتور EF7

صفحه 73-85

محمدمصطفی نمار؛ امید جهانیان؛ روزبه شفقت؛ کامیار نیکزادفر