انتخاب مفهوم برای اجزای موتور با استفاده از روش ترکیبی دیمتل_آی ان پی_تاپسیس: مطالعه موردی برای قطعه قاب یاتاقان های بادامک

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

انتخاب مفهوم مناسب برای اجزاء و سیستم­های موتور یکی از موضوعات اساسی است که مستقیماً بر قیمت و خصوصیات عملکردی محصول تأثیر می­گذارد. برای انتخاب مفهوم مناسب برای یک جزء موتور، لازم است عوامل متناقض مختلفی را در نظر گرفته شود. پارامترهایی مانند جنبه های عملکردی، دوام، هزینه تولید و مسائل مونتاژ معمولاً برای انتخاب بهترین مفاهیم مورد توجه هستند. در این تحقیق، ارزیابی مفهوم و انتخاب بهترین مفهوم برای یک جزء موتور با استفاده از تکنیک­های تصمیم­گیری چند معیاره بررسی شده است. مثال مورد استفاده در این مطالعه، بررسی مسئله انتخاب مفهوم قاب یاتاقان بادامک مناسب از بین چهار مفهوم موجود بر اساس 10 شاخص اندازه­گیری است. این تحقیق روش تلفیقی DEMATLE-ANP-TOPSIS برای مدل­سازی و حل مسئله را ارائه نموده است. این تلفیق به این صورت است که در ابتدا با استفاده از روش DEMATEL، رابطه بین چند معیار تعیین می­شود و پس از آن روش ANP < /span> وزن معیارها را تعیین می­کند. سرانجام، از روش TOPSIS برای رتبه­بندی گزینه­ها استفاده می­شود. این روش تلفیقی برای آن مثال بکار گرفته شد. نتایج استفاده از این روش تلفیقی برای مورد انتخاب شده نشان داد که قاب نردبان دو تکه (مفهوم 4) گزینه ارجح است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concept selection for engine components using the DEMATEL-ANP-TOPSIS combination method: case study for cam bearing frame part

نویسندگان [English]

  • Yousef Rabbani
  • Bahareh Asadi_Moghaddam
  • Ehsan Mardan
  • Alireza Haji_Ali_Mohammadi
چکیده [English]

Choosing the appropriate concept for the engine components and systems is one of the essential issues that influence directly on the cost and functional characteristics of the product. For selecting the right concept for an engine component, it is necessary to take different contradictory factors into account.  Parameters like functional aspects, durability, cost of production and assembly issues are commonly of interest for selecting the best concepts. In this research, concept evaluation and choosing the best concept for an engine component was investigated using multi-criteria decision-making techniques. The purpose of this study is to investigate the problem of selecting the appropriate cam bearing frame concept from available four concepts based on 10 measurement indicators. For this purpose, this research is intended to use the DEMATLE-ANP-TOPSIS compilation method for modeling and solving the problem. At the beginning, using the DEMATEL method, the relationship between multi criteria is determined and afterwards ANP method determined the weight of the criteria. Finally, the TOPSIS method was used to rank the options. The results, for the selected case indicated that the two-piece ladder frame (concept 4) is the preferred option.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MCDM
  • DEMATEL-ANP-TOPSIS
  • Product development