دوره و شماره: دوره 45، شماره 45، دی 1395 
تحلیل انرژی و قابلیت کاردهی عملکرد موتور دیزل با سوخت پیش آمیخته بنزین

صفحه 29-40

مرضیه حسین پور؛ حسن صدرنیا؛ برات قبادیان؛ محمد طبسی زاده


مطالعه عددی اثر محیط متخلخل بر ویژگی‌های فواره فشار قوی سوخت دیزل

صفحه 41-52

ایمان سهرابی اصل؛ مفید گرجی بندپی؛ علیرضا حاجی علی محمدی؛ سید مصطفی آقا میرسلیم


بررسی تجربی تاثیر استفاده از محیط متخلخل بر آلاینده ها و مصرف سوخت در موتور سیکلت ها

صفحه 53-62

امیر همایون مقدادی؛ وحید تنگستانی؛ بابک مهماندوست؛ عبدالله حسن دخت


بررسی عددی تأثیر زاویه پره های تنجار یک پرخوران بر عملکرد آن

صفحه 63-76

محمد حسین شفیعی میم؛ محمد آدینه بیگی؛ محمد مصطفی غفوریان