بررسی تجربی تاثیر استفاده از محیط متخلخل بر آلاینده ها و مصرف سوخت در موتور سیکلت ها

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

2 دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر

چکیده

تولید و نشر آلاینده ها و افزایش مصرف سوخت توسط موتورهای احتراق داخلی در کلان شهرها یک چالش مهم تلقی می شود. یکی از موثرترین راههای کاهش نشر آلاینده ها و مصرف سوخت در فرایند احتراق، فراهم کردن شرایط لازم برای ایجاد احتراق همگن می‌باشد. استفاده از محیط متخلخل به منظور تشکیل مخلوط همگن سوخت و هوا در موتور احتراق داخلی مزایای زیادی از جمله کاهش قابل توجه آلاینده ها (HC, CO)، کاهش مصرف سوخت ویژه و افزایش راندمان را در پی دارد. در این مقاله نتایج حاصل از تست موتور چهار زمانه موتور سیکلت هوندا با توزیع سوخت غیر مستقیم و استفاده از محیط متخلخل در منیفولد ورودی ارائه شده است. میزان آلاینده ها، مصرف سوخت ویژه، گشتاور و توان خروجی موتور با استفاده از دستگاه لگام ترمزی و آنالیزر گاز بررسی و با عملکرد یک موتور مرسوم مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهند که استفاده از محیط متخلخل تولید مونواکسید کربن و هیدروکربن‌های نسوخته را تا 70 % و مصرف سوخت ویژه را تا 27% کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study of porous medium effect on pollutant emissions and fuel consumption for motorcycles

نویسندگان [English]

  • , Amir Homayoon Meghdadi 1
  • vahid tangestani 2
  • Babak Mehmandoust 2
  • Abdollah Hasandokht 2
1
2
چکیده [English]

Increased exhaust emissions and fuel consumption from internal combustion engines is a significant challenge in large cities. One of the most effective way to reduce pollutant emissions in combustion process, is providing the required conditions for homogeneous combustion. Using the porous medium for homogeneous combustion in internal combustion engines has important advantages such as decreasing air pollutions (HC, CO), decreasing the specific fuel consumption and increasing the specific fuel consumption. This paper presents the effect of using the porous medium in the intake manifold of a a four-Stroke Honda motorcycle engine with direct fuel distribution. Emissions, specific fuel consumption, engine torque and output power were measured and compared by the performance of the conventional engine. The results show that using the porous medium reduces production (HC,CO) and specific fuel consumption up to 70% and 27% respectively.

           .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal combustion engine
  • Porous medium
  • Homogeneous combustion
  • emissions
  • Fuel Consumption