دوره و شماره: دوره 27، شماره 27، تیر 1391 
ارائه راهبرد تعیین زمان جرقه‌ مرز کوبش در موتورهای پرخوران اشتعال جرقه‌ای

صفحه 33-45

محمد مومنی موحد؛ حسن بصیرت تبریزی؛ سید مصطفی میرسلیم؛ محمود جمالی


الگونمایی عملکرد و آلایندگی موتور اشتعال جرقه‌ای بیواتانول- بنزین با روش وراثت

صفحه 47-57

مصطفی کیانی ده کیانی؛ برات قبادیان؛ فتح اله امی؛ غلامحسن نجفی