ایجاد اتصال سرامیک- فلز موجود در موتورهای مقاوم به حرارت زیاد به وسیله لحیم‌کاری سخت

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق به اتصال سرامیک- فلز پرداخته شد. نمونه های آلومینایی و مسی با نانو همبسته لحیم Ag-Cu-Sn-Zr در دمای 1050 درجه سانتیگراد و زمان نگهداری 20 دقیقه درون کوره با اتمسفر هوا به هم متصل شدند. پس از بریدن عرضی نمونه‌ و بررسی میکروسکوپی مشخص شد که نمونه متصل شده به توسط همبسته لحیم با عنصر فعال زیرکونیم کاملاً بی عیب بوده و ناحیه اتصال پیوسته و بدون ترک است. عنصر فعال زیرکونیم با سطح سرامیک واکنش داد و روی سطح پوششی فلزی ایجاد کرد. در نتیجه اختلاف ضریب انبساط حرارتی بین فلز و سرامیک کاهش یافت و تنش‌های حرارتی کم شد و ترکی ایجاد نگردید. استحکام برشی اتصال 18.37 مگاپاسکال اندازه‌گیری شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creation of ceramic-metal joint in new generation of high heat resistant engines by brazing

نویسندگان [English]

  • M. Yousefzadeh
  • M. Fazel Najafabadi
چکیده [English]

This study discusses about the ceramic-metal joint. Alumina and copper samples with the Ag-Cu-Sn-Zr nano filler at 1050°C of the temperature and 20 minutes of the holding time had been jointed in the furnace. The cross-cutting and the microscopic examination of the sample showed that the sample was joined by the filler with the active zirconium. It was absolutely spotless and the joint region was continuous. The active zirconium reacted with the surface of the ceramic and helped it being metalized. Thus, the difference of the coefficient expansion between the metal and the ceramic and also thermal stresses reduced, and there was no crack. The shear strength of the joint was measured as 18.37 (MPa).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brazing
  • Ceramic
  • Metal
  • Filler alloy
  • zirconium