ارائه راهبرد تعیین زمان جرقه‌ مرز کوبش در موتورهای پرخوران اشتعال جرقه‌ای

نویسندگان

چکیده

تنظیم زمان جرقه‌ در شرائط مرزی وقوع کوبش، برای دستیابی به بیشینه بازده حرارتی و همچنین محافظت از قطعات، هدف اصلی این مقاله می‌باشد. در رایانه موتورهای امروزی، امکان مهار وقوع کوبش با استفاده از اطلاعات حسگر کوبش وجود دارد. مهمترین مشکل استفاده از حسگر کوبش این است که در این روش امکان پیش‌بینی وقوع کوبش و شدت آن توسط رایانه موتور تا قبل از وقوع کوبش وجود ندارد. در این مقاله، الگویی برای پیش‌بینی کوبش و تعیین زمان جرقه‌ مرزی آن در شرائط کاری گوناگون موتور ارائه شده است. این شرائط کاری به عنوان ورودی‌های الگو، توسط حسگرهای موتور و یا با شبیه‌سازی در رایانه موتور تشخیص داده می‌شوند. در الگوی ارائه شده، اثر متغیرهای دور و بار نسبی موتور، دمای چند راهه هوا و دمای آب خنک کاری در وقوع کوبش در نظر گرفته شده است. زمان جرقه‌ معادل شرائط مرزی کوبش در ترکیب‌های مختلف این عوامل، خروجی اصلی الگوی نهایی است. مقایسه زمان جرقه‌ خروجی الگوی ارائه شده با نتایج آزمون در یک موتور پرخوران بنزینی، دقت خوب الگوی ارائه شده را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of knock borderline ignition timing in turbocharged spark ignition engines

نویسندگان [English]

  • M. Momeni Movahed
  • H. Basirat Tabrizi
  • S.M. Mirsalim
  • M. Jamali
چکیده [English]

The component protection and the thermal efficiency increase are main targets of controlling ignition timing on the knock borderline. The closed-loop knock control is possible with the data analysis, obtained from the knock sensor. However, in this method, the knock prediction and the knock intensity determination are not possible before the knock occurrence. A model to predict the knock and determine its borderline ignition timing, in different engine operating conditions, is presented in this study. These operating conditions, as inputs to the model, were detected using engine sensors' signals or by simulations in the engine control unit. The effect of the engine speed, the engine load, the engine temperature and the intake manifold temperature on the knock occurrence was considered in presented model. The output of the model was knock borderline ignition timing in different combinations of mentioned variables. Experimental results from a modern gasoline turbocharged engine were used to validate the model. Estimated ignition timing from the model was in very good agreement with the experimentally measured knock borderline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • Knock
  • Spark advance
  • Turbocharged spark ignition engine