دوره و شماره: دوره 25، شماره 25، دی 1390 
سلامت سنجی و بررسی عملکرد تسمه متعلقات موتور احتراق داخلی در شرایط بحرانی

صفحه 3-12

سید محمد جعفری؛ محمد کاظمی؛ مصطفی مرزبان؛ سید اشکان موسویان


تخمین اولیه عمر مفید روغن در موتورهای دیزل به کمک تحلیل روغن

صفحه 45-55

سید احمد عدنانی؛ سید جلال الدین هاشمی؛ علیرضا شوشتری