پیش‌بینی متغیر‌های تنظیم در موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن با کمک الگوی تک‌ناحیه‌ای با سازوکار حرارتی مفصل شیمیایی

نویسندگان

چکیده

امروزه موتورهای اشتعال تراکمی مخلوط همگن، اندیشه‌ای نوین برای کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌ها هستند. از این‌رو بررسی‌های گوناگونی در این زمینه انجام شده است. مهم‌ترین مشکل در موتور HCCI برای تولید انبوه آن، مهار دشوار احتراق آن است. شماری از متغیرهای موتور در تنظیم زمان احتراق و کار تولیدی، تأثیر بیشتری نسبت به بقیه دارند. با بررسی تأثیر متغیرهای مؤثر بر عملکرد موتور، می‌توان زمان احتراق و اندازه کار خروجی موتور را با استفاده از الگوی حرارتی تک‌ناحیه‌ای پیش‌بینی و پایش کرد. در این مقاله تأثیر این متغیرها بر عملکرد و زمان آغاز احتراق با سوخت مرجع اصلی (مخلوط ایزو اکتان و هپتان نرمال) دیده شده است. این الگوی حرارتی شامل سینتیک مفصل شیمیایی احتراق PRF با در نظر گرفتن EGR است. برای صحه‌گذاری الگو از داده‌های تجربی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهند زمان شروع احتراق تحت تأثیر دما و فشار مخلوط ورودی، عدد اکتان و غنا است. از سوی دیگر IMEP نیز بیشتر به دمای ورودی، غنا و شار سوخت بستگی دارد. در پایان معادله‌ای برای زمان آغاز احتراق و IMEP ارایه شده و دقت آن با داده‌های آزمون مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using a single zone thermodynamic model in an HCCI engine to predict effective controlling parameters

نویسندگان [English]

  • M. Nazoktabar
  • S.A. Jazayeri
  • O. Jahanian
  • M. Shahbakhti
چکیده [English]

Nowadays, the homogenous charge compression ignition (HCCI) engine is a new idea to satisfy two main strategies in the design of internal combustion engines: reducing the fuel consumption and emissions. The robust control of combustion phasing in HCCI engines is a main challenge limiting the automotive industry for the mass production. In controlling combustion phasing and the IMEP (as two main controlling parameters) in the HCCI engine, some parameters are more effective than others. Effects of these parameters such as the inlet temperature and pressure, the equivalence ratio, the engine speed and also PRFs on the start of the ignition and the IMEP have been investigated in this study using a thermo-kinetic zero-dimensional model. This model coupled to a full kinetic mechanism of PRFs. The model was validated with a large number of experimental data taken from the Ricardo engine. Results show that the start of the combustion depends on the inlet temperature, the octane number, the engine speed and the equivalent ratio. On the other hand, the IMEP depends on the fuel mass flow rate, the inlet temperature and the equivalent ratio. As a result, a correlation has been presented to predict the start of the combustion and the IMEP and its accuracy has been checked with some experimental data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HCCI engine
  • IMEP prediction
  • Starts of combustion
  • Thermo-kinetic model