سلامت سنجی و بررسی عملکرد تسمه متعلقات موتور احتراق داخلی در شرایط بحرانی

نویسندگان

چکیده

عملکرد برخی از تجهیزات خودرو مانند انواع روشنایی‌ها، سامانه تهویه مطبوع و برق مصرفی خودرو به عملکرد سامانه متعلقات موتور بویژه به عملکرد تسمه وابسته است. در این مقاله عملکرد این قسمت از موتور هنگام آزمونی شتابدار و طولانی مدت بررسی می‌شود. در این آزمون عملی، ابتدا سرعت‌های بحرانی موتور در شرایط مختلف کارکرد موتور و متعلقات به دست می‌آید. سرعت‌های بحرانی، به سرعت‌هایی گفته می‌شود که تسمه بیشترین نوسان را دارد. مطابق با سرعت‌های بحرانی، آزمونی با چرخه مشخص راه‌اندازی می‌شود. در هنگام آزمون متغیرهای مختلف اندازه‌گیری می‌شود. این اندازه‌گیری‌ها شامل ویژگی‌های تسمه مانند طول، جرم و سختی آن و متغیرهای حاصل از عملکرد تسمه مانند جریان مولد برق و فشار تنجار خنک کن می‌باشند. همچنین مقدار لغزش تسمه، به وسیله مقایسه سرعت دورانی چرخ تسمه‌ها در دو حالت نظری و واقعی انجام می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که طول، مقدار نوسان و سختی تسمه به طور همزمان روی یکدیگر اثر متقابل دارند و افزایش هر یک، موجب افزایش دیگری می‌شود. در مورد عملکرد متعلقات نیز مشخص شد فشار تنجار بشدت به افزایش طول تسمه، وابسته است به طوریکه با افزایش آن، فشار تنجار بشدت کاهش می‌یابد. در مقابل، جریان مولد برق وابستگی کمتری به افزایش طول تسمه دارد و عملکرد یکنواخت و پایداری در هنگام آزمون دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Health monitoring and performance investigation of accessory belt in an internal combustion engine during critical speeds

نویسندگان [English]

  • S.M. Jafari
  • M. Kazemi
  • M. Marzban
  • S.A. Moosavian
چکیده [English]

In this paper, critical speeds of an engine were found with different conditions of engine working and the alternator. Critical speeds occur whenever the belt has maximum oscillations. During a test at critical speeds, several variables were measured. The variables were the belt length, the mass and the stiffness. Belt performance variables such as the cooler compressor pressure and temperature of the alternator were measured, too. To measure the amount of the belt slippage, the difference between ideal and actual pulley rotational speeds was calculated. Results showed that the pressure of the cooler compressor increased by increasing the belt length but the temperature of the alternator was not changed. Also, parameters of the belt such as its length, oscillation, temperature and hardness affected each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accessories
  • Belt vibration
  • Accessory belt
  • Critical speeds
  • Internal combustion engine