دوره و شماره: دوره 67، شماره 67، تیر 1401 
اثر نیروی برشی اعمالی بر مورفولوژی و اندازه دندریت‌ها در نانوکامپوزیت‌های A356-Al2O3

صفحه 24-29

10.22034/er.2022.697917

محسن استاد شعبانی؛ محمدرضا رحیمی پور؛ منصور رضوی؛ محمد ذاکری؛ لیلا نیکزاد؛ ایمان مباشرپور