دوره و شماره: دوره 56، شماره 56، آذر 1398 (مقالات برتر یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت) 
تنظیم دریچه هدر‌رو پُرخوران با روش زمان‌بندی بهره با GT-POWER وMATLAB

صفحه 3-14

سید علیرضا شریفی؛ پیمان یوسفی؛ صابر میرزالی؛ احسان عباسی


بررسی ارتعاشات عرضی تسمه متعلقات موتور به روش تحلیل مرتبه

صفحه 15-24

جعفر هاشمی داریان؛ سعید جوان؛ بهنام میرزا رضایی؛ محمد نجات


توسعه سامانه سنجش اُفت انتقال صدای صداخفه کن و صحه گذاری آن برای اندازه گیری عملکرد صداخفه‌ کن

صفحه 25-33

یعقوب عباس زاده؛ محسن غفاری؛ هادی محمدی بیدهندی؛ مهدی گریوانی؛ وحید فخاری