توسعه سامانه سنجش اُفت انتقال صدای صداخفه کن و صحه گذاری آن برای اندازه گیری عملکرد صداخفه‌ کن

نویسندگان

چکیده

صداخفه‏ کن‌ یک قطعه از سامانه خروجی خودرو می­باشد که با جذب و یا پس زنی امواج صوتی باعث کاهش صدای خروجی می‌شوند. یکی از مهم­ترین عوامل بیان کنندهی عملکرد یک صدا خفه کن، مقدار اثر تضعیفیای است که بر موج ورودی خود دارد؛ این متغیر با افت انتقال صدا شناخته میشود. یکی از روشهای بدست آوردن مقدار این متغیر روش آزمون استاندارد چهار- میکروفون است که در این مقاله مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیق برای اندازه­گیری میزان افت انتقال صدا دستگاه آزمون ساخته شد. برای صحه­گذاری عملکرد دستگاه آزمون و نتایج آن، با استفاده از شبیه­سازی در نرم افزار جی تی پاور و محاسبات نظری میزان افت انتقال صدا برای یک نمونه‌ واقعی محاسبه شده است. از دستگاه آزمون افت انتقال صدا می‌توان برای ارزیابی عملکرد صداخفه‏ کن‌های مورد استفاده در خودرو و صنایع دیگر استفاده کرد. بطور کلی هدف اصلی از این تحقیق ساخت دستگاه آزمون افت انتقال صدا و توسعه کد محاسباتی مربوط به آن و صحه­گذاری عملکرد دستگاه آزمون است. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and Validation of Sound Transmission Loss Measurement System for Measuring Muffler Performance

چکیده [English]

Muffler is a part of the vehicle exhaust system that absorb or reflect sound waves to reduce exhaust noise. One of the most important determinants of a muffler performance is the amount of attenuation that has on its input wave; this parameter is known as sound transmission loss. Four - mic standard test is one way to determine this parameter which is used in this paper. In this study, a test device was developed to measure the level of Sound Transmission Loss. In order to validate the performance of the test apparatus and its results, sound transmission loss is calculated for real sample using GT-Power software and theoretical calculations. The sound transmission loss test machine can be used to assess mufflers used in the car and other industries. In general, the main purpose of this research is to construct the sound transmission loss test device and develop the computational code for it and validate the performance of the test system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exhaust Muffler
  • Sound transmission loss
  • Sound Transmission Loss Test Device
دوره 56، شماره 56 - شماره پیاپی 56
مقالات برتر یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
آذر 1398
صفحه 25-33
  • تاریخ دریافت: 06 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 14 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1401