دوره و شماره: دوره 26، شماره 26، فروردین 1391 
الگونمایی پایا برای پرخوران در موتورهای اشتعال جرقه‌ای

صفحه 21-30

رسول صالحی؛ علی اصغر محمودی؛ آریا الستی؛ غلامرضا وثوقی


بررسی تاثیر رفتگی شمع بر ولتاژ مورد نیاز جرقه در موتور اشتعال جرقه‌ای گازسوز

صفحه 31-39

سعید جوان؛ سید وحید حسینی؛ سید شهاب الدین علویون؛ فتح اله امی