بررسی تاثیر رفتگی شمع بر ولتاژ مورد نیاز جرقه در موتور اشتعال جرقه‌ای گازسوز

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، میزان رفتگی الکترودها و افزایش دهانه شمع‌ها، بعد از آزمون‌های دوام اندازه‌گیری شد. سپس، ولتاژ مورد نیاز جرقه و کیفیت جرقه‌زنی تمامی شمع‌ها در سامانه آزمون قطعه‌ای شمع، بررسی گردید. بر اساس اندازه‌گیری‌ها، با افزایش ساعت کارکرد، دهانه شمع‌ها افزایش می‌یابد؛ بطوری‌که میزان افزایش دهانه، بعد از 189 و 281 ساعت کارکرد، بترتیب 2 و 4.4 برابر میزان افزایش دهانه برای شمع‌هایی با 80 ساعت کارکرد می‌باشد. اندازه‌گیری ولتاژ مورد نیاز جرقه نشان می‌دهد که با افزایش فشار، ولتاژ مورد نیاز جرقه افزایش پیدا می‌کند؛ بطوری‌که در هنگام استفاده از شمع‌های نو با افزایش فشار از 1 به 9 بار، ولتاژ مورد نیاز جرقه 2 برابر افزایش پیدا می‌کند. بر اساس نتایج آزمون‌ها، افزایش ساعت کارکرد شمع منجر به افزایش رفتگی الکترودها و در نتیجه افزایش ولتاژ مورد نیاز شده است. این پدیده، تاثیر منفی بر کیفیت جرقه‌زنی داشته است. بررسی نتایج نشان می‌دهد که با افزایش 20 درصدی دهانه شمع، ولتاژ مورد نیاز در فشار 5 بار بیش از 11 درصد افزایش یافته است. مقایسه نتایج اندازه‌گیری رفتگی الکترودها و ولتاژ بین شمع‌های نو و کارکرده نشان می‌دهد که علاوه بر افزایش دهانه شمع، رسوبات سطح الکترودها در شمع‌های کارکرده می‌تواند سبب افزایش ولتاژ مورد نیاز جرقه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of electrode erosion on the required ignition voltage of spark plug in CNG spark ignition engine

نویسندگان [English]

  • S. Javan
  • S.V. Hosseini
  • S.S. Alaviyoun
  • F. Ommi
چکیده [English]

In this article, the electrode erosion and the gap growth of spark plugs were measured on of a CNG fueled engine after durability tests. Then, the required ignition voltage and the spark quality were investigated by a spark plug test rig. Considering results of measurements, the gap growth increased as the running time increased. Thus, the gap growth of spark plugs with 200 and 280 hours running time were 2 and 4.4 times more than the gap growth of spark plugs with 80 hours running time. Results of the voltage test show that the required voltage is increased with the pressure. The required voltage at 9 bar was 2 times higher than 1 bar. The increase of the required voltage and the adverse effect on the spark quality due to the gap growth are due to more running time. Accordingly, the required voltage was increased 11% at 5 bar while the gap growth was 20%. Comparing results of new and used spark plugs showed that in addition to the gap growth, deposits on the electrodes surface could lead to increase the required voltage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spark Plug
  • Gap growth
  • Electrode erosion
  • Ignition required voltage