بررسی ارتعاشی سپر حرارتی چندراهه دود موتور به روش تجربی و اجزای محدود

نویسنده

چکیده

در بسیاری از خودروها بمنظور جلوگیری از انتقال حرارت از چندراهه دود به قطعات فوقانی مانند درپوش دریچه، یک یا دو سپر حرارتی نصب می‌شود. این قطعه در بعضی موتورها، ترک خورده و موجب خرابی‌های بعدی می‌گردد. در این مقاله، به تحلیل خرابی سپر حرارتی یک موتور تحت بارهای ارتعاشی به روش اجزای محدود و تجربی پرداخته شده است. از آنجا که سپرهای حرارتی از ورق نازک ساخته می‌شوند، تحلیل آنها در حوزه ارتعاش پوسته‌ها می‌باشد. بررسی انجام شده در این مقاله نشان می‌دهد که دو بسامد تشدید یک سپر حرارتی در محدوده سرعت کاری موتور می‌باشد که محل ترک‌های ایجاد شده بر روی آن، منطبق بر نقاط با بیشترین خیز قطعه، تحت این بسامدها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental and finite element vibrational analysis of exhaust manifold heat shield

نویسنده [English]

  • M. Rezaei
چکیده [English]

Most of internal combustion engines have one or two heat shields that have been installed on the exhaust manifold to avoid the heat transfer to upper parts of the engine such as the valve cover. In some engines, this part fails due to the fracture and causes engine noise and other failures in the engine. In this paper, the failure of a heat shield due to vibrational loads of the engine has been investigated using the finite element method and experimental methods. Since heat shields have been made from thin shells, their analysis can be done in the vibrational field of plates. The analysis of the investigated heat shield in this field shows that two of the first resonance frequencies of heat shield are in the range of the engine speed and locations of heat shield cracks are at the maximum deflection positions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modal test
  • heat shield
  • Cracked plates
  • Vibrational Analysis