دوره و شماره: دوره 70، شماره 2 - شماره پیاپی 71، تیر 1402، صفحه 1-100 
تحلیل تجربی اثر استفاده از نانوسیال اکسید آلومینیوم در بهبود انتقال گرمای مبدل موتور XU7

صفحه 66-79

10.22034/er.2023.2011671.1015

بهمن رحمتی‌نژاد؛ حسین رحیمی آسیابرکی؛ فرزین عظیم‌پور شیشوان؛ محمد علی مهتدی بناب