دوره و شماره: دوره 22، شماره 22، فروردین 1390 
تخمین خروجی سنسور اکسیژن غیرخطی بعد از کاتالیست با استفاده از شبکه NARX

صفحه 13-20

رسول صالحی؛ آریا الستی؛ غلامرضا وثوقی؛ مهرداد بروشکی


آنالیز شکست میل لنگ چدنی با گرافیت کروی موتور دیزلی چهار سیلندر

صفحه 21-28

غلامحسین فرهی؛ سید مصطفی حسنی گنگرج؛ سعید ابوالحسنی؛ فرزاد همتی؛ مهریار سخایی