شبیه سازی و بررسی تأثیر نرخ جریان روغن، علامت شیر تنظیم جریان و استفاده از تنظیم کننده بر کارکرد چنگک مرطوب

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

استفاده از چنگک‌های مرطوب سبب انتقال گشتاور به صورت نرم و بدون جهش با بازدهی بهتر می‏ شود. در این تحقیق چنگکی مرطوب در نرم‌افزار سیمولینک متلب شبیه­ سازی شد. در ابتدا قسمت­ مکانیکی چنگک شبیه ‏سازی و سپس با اضافه نمودن شیر تنظیم‏ جریان همراه با علامت برقی و ورود و خروج روغن، قسمت روغنی چنگک شبیه ­سازی شد. در پایان تأثیر متغیرهای نرخ جریان روغن، شیر تنظیم‏ جریان و نوع تنظیم‏‏ کننده‏ بر عملکرد چنگک بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که با اضافه نمودن یک شیر تنظیم‏­کننده جریان همراه با علامت برقی می ­توان به یک سطح فشار روغن قوی تر رسید. همچنین نتایج مشخص کرد که تأثیر تنظیم ‏‏کننده‏ تناسبی تک حالتی بر پاسخ سرعت موجب جهش اولیه گشتاور به مقدار 220 نیوتن­ متر در چنگک می‏ شود که با افزودن جمله مشتق­ گیر از بیشینه گشتاور وارد شده به سامانه‏ کاسته می‏شود؛ هر چند زمان رسیدن به نقطه مطلوب نیز زیاد می‏شود. همچنین نتایج نشان داد که با استفاده از تنظیم ‏‏کننده‏ دو حالتی زمان مرده پاسخ سامانه‏ به مقدار صفر کاهش یافت و روند افزایش سرعت خروجی چنگک در 0.1 ثانیه آغاز می‏شود، هر چند مقدار گشتاور در حالت استفاده از تنظیم‏‏ کننده‏ دو حالتی اندکی نسبت به تنظیم‏‏ کننده‏ تک ‌حالتی بیشتر است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation and investigation of the effect of oil flow rate, electric signal of flow control valve and controller on the performance of a wet clutch

نویسندگان [English]

  • Mansour Saadati 1
  • Alireza Shirneshan 2
1
2
چکیده [English]

The using of wet clutches and hydraulic control devices causes a smoothly torque transfer. In this study, a wet clutch was simulated in Simulink MATLAB software. Firstly the mechanical section of the clutch was modeled and then the hydraulic section was simulated with the addition of electric flow control valve and inlet and outlet of oil flow.  Finally, the effects of oil flow rate, electric signal of flow control valve and controller on the clutch performance were investigated. The results showed that it can reach a higher hydraulic pressure level by the addition of a flow control valve with electrical signal. The results showed that the proportional controller causes a sharp rise in torque (220 N.m) during the transmission, which can be reduced by the addition of derivative term to the system. The results also showed that using the dual mode controller can reduce response time of the system near zero and the clutch output velocity variations occurred in 0.1 sec, although the torque value will be a little more than a single-state controller in the dual controller mode.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wet Clutch
  • Modeling
  • Oil flow rate
  • Flow control valve
  • Control