بررسی تاثیر بیودیزل و سیستم EGR بر آلاینده های خروجی از موتور دیزل

نویسندگان

چکیده

آلاینده های خودرو یکی از عوامل اصلی آسیب های زیست محیطی است. موتورهای خودرو تولید کننده ی دی اکسید کربن (CO2)، هیدروکربن (HC)، اکسیدهای نیتروژن (NOx) و بسیاری دیگر از مواد مضر هستند. یک بررسی با استفاده از موتور اشتعال تراکمی راه اندازی شده با نسبت های مختلف دیزل و بیودیزل به همراه نرخ مختلف EGR انجام شد. تاثیر نسبت های مختلف مخلوط سوختی و نرخ EGR بر مشخصات آلاینده هایی مثل هیدروکربن های نسوخته (UHC)، اکسید نیتریک (NO)، دی اکسید کربن (CO2) و اکسیژن (O2) مورد بررسی قرار گرفتند. نسبت هم ارزی هوا و سوخت (λ)، دمای روغن و دمای گاز ورودی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که نسبت های مختلف مخلوط دیزل و بیودیزل انتشار HC را نسبت به سوخت دیزل کاهش می دهد. افزودن بیودیزل می تواند در مقایسه با سوخت دیزل تولید NO، CO2 و O2 دهد. EGR به همراه مخلوط سوخت دیزل و بیودیزل می تواند انتشار NO را در یک موتور اشتعال تراکمی کاهش دهد. همچنین نتایج نشان می دهد که مصرف سوخت و نسبت هم ارزی سوخت و هوا برای 20٪ بیودیزل با 20٪ EGR به ترتیب به اندازه ی 19.2٪ و 72.9٪ در مقایسه با سوخت دیزل بدون EGR ، کاهش یافته است. همچنین مشاهده شد که دمای گاز ورودی و درجه حرارت روغن نیز برای 20٪ بیودیزل با 20٪ EGR به ترتیب 87.5٪ و 6.2٪، در مقایسه با سوخت دیزل بدون EGR افزایش داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the effect of biodiesel and EGR system on diesel engine emissions

نویسندگان [English]

  • Parviz Soltani
  • Hossien Haji agha alizadeh
  • Hassan Poorvousooghi Gargari
  • Hamideh Faridi
چکیده [English]

Vehicle Emission is one of the main causes of environmental damage. Vehicle engines produce carbon dioxide (CO2), hydrocarbon (HC), Nitrogen oxides (NOx) and many other harmful substances. An investigation was conducted using a compression-ignition engine fuelled with different ratios of blends of diesel and biodiesel at different EGR rates. The effects of different ratios of fuel blends and EGR rate on the emission characteristics (unburned hydrocarbon (HC), nitric oxide (NO), carbon dioxide (CO2) and oxygen (O2) were examined. The air-fuel equivalence ratio (λ), oil temperature and intake gas temperature were also analyzed. Results show that the different ratios of blends of diesel and biodiesel decrease HC emissions compared to those of the diesel fuel. The addition of biodiesel can increase NO, CO2 and O2 emissions compared with that of the diesel. EGR can reduce NO emissions in a compression-ignition engine fueled with diesel and biodiesel blends. The results also indicate that fuel consumption and air-fuel equivalence ratio were decreased by 19.2% and 72.9%, respectively, for 20% biodiesel blend with 20% EGR compared to diesel fuel without EGR. Intake gas temperature and oil temperature were also observed to increase by 87.5% and 6.2%, respectively, for 20% biodiesel blend with 20% EGR compared to diesel fuel without EGR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diesel-biodiesel blends
  • emissions
  • EGR
  • compression-ignition engine