تحلیل کامل مواد، سازوکار، ارتعاش، تنش و خستگی در فنر دریچه

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، تحلیل کاملی برای بررسی مواد، سازوکار، رفتار ارتعاشی، تنش و خواص خستگی در فنرهای دریچه ارائه گردیده است. در ابتدای امر، تحلیل خرابی بر فنری شکسته، براساس بررسی‌های مواد ارائه شد. سپس، با تغییر طراحی فنر از حالت تک‌گام به دوگام، پیشنهادی برای بهبود عملکرد آن ارائه شد. به منظور صحت‌سنجی این پیشنهاد، سازوکار فنر از نظر سرعت و شتاب بررسی شد. در ادامه نیز، تحلیل تنش و خستگی فنر ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Complete analysis for material, mechanism, vibration, stress and fatigue in valve spring

نویسندگان [English]

 • M. Azadi
 • A. Naderpour
 • M. Roozban
 • A. Mafi
 • F. Moghaddam
 • H. Navabi
 • M. Kazemi
 • M. Rezaei
چکیده [English]

This article presents a completed analysis for the material investigation, the mechanism, the vibration behavior, the stress and fatigue properties in valve springs. In the first stage, the failure analysis of a broken spring is performed based on material investigations. Then, by changing the spring design from one-step to two-step, a suggestion is proposed to improve the performance of the spring. In order to verify this suggestion, the spring mechanism is analyzed based on the velocity and the acceleration. In addition, stress and fatigue analyses are conducted.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Valve spring
 • Material investigation
 • Mechanism
 • Vibration Analysis
 • Stress and fatigue