تحلیل ارتعاش نظری و تجربی مجموعه میل‌لنگ، چرخ طیار و چرخ تسمه

نویسندگان

چکیده

میل‌لنگ در موتورهای احتراق داخلی، تحت تأثیر نیروهای ضربه‌ای وارده از دسته سمبه در گستره سرعت‌های زاویه‌ای وسیعی دوران می‌کند. به دلیل وجود چنین نیروهایی، میل‌لنگ بسیار مستعد ارتعاش است که می‌تواند مضر باشد. بنابراین بررسی رفتار حرکتی آن امری ضروری است. هدف این مقاله شناسایی سامانه، با تعیین الگوی ارتعاشی میل‌لنگ با هر دو روش نظری و تجربی می‌باشد. ابتدا الگونمایی میل‌لنگ و تحلیل ارتعاشی آن در نرم‌افزار اجزای محدود انجام می‌شود و سپس نتایج با آزمون ارتعاشی صحه‌گذاری می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical and Experimental Modal Analysis of Crankshaft, Flywheel and Pulley Set

نویسندگان [English]

  • M. Estahri
  • A. Ramezani
  • B. Sakhaei
چکیده [English]

In internal combustion engines, crankshafts turn in a wide range of angular velocities under the effect of impact forces coming from pistons by connecting rods. The crankshaft is very susceptible to the vibration due to forces applied on it. Therefore, it is necessary to study the dynamic behavior of the crankshaft.The purpose of this paper is the system identification by determining the modal model of a crankshaft with both theoretical and experimental methods. The crankshaft modeling and the modal analysis are performed in a finite element software. Then, results are validated by modal testing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modal analysis
  • modal testing
  • Crankshaft
  • free-free boundary condition