بررسی تجربی استفاده از ترکیبات اکسیژن‌دار اتانول و دی‌ایزوپروپیل‌‌اتر در سوخت بنزین و تأثیر آنها بر عملکرد و آلایندگی موتور XU7 JP/L3

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اتانول و دی­ایزوپروپیل­اتر در سه نسبت حجمی مختلف با بنزین پایه ترکیب شد. موتور XU7JP/L3 برای آزمون بررسی اثر افزودنی‌های سوختی بر متغیرهای عملکردی و آلایندگی­ موتور انتخاب گردید. متغیرهای عملکردی موتور در زمان آزمون توسط دستگاه رایانه‏ای به‌صورت هم‌زمان ثبت شد و آلاینده‌های خروجی موتور به‌صورت دستی توسط دستگاه آلاینده‌سنج ثبت گردید. نتایج نشان داد که با افزایش افزودنی‌های اکسیژن‌دار به بنزین، اکسیژن موجود در مخلوط سوخت و هوا افزایش‌ یافته، مخلوط به شرایط استوکیومتری نزدیک­تر شده و احتراق کامل‌تر صورت گرفته است. در نتیجه گشتاور و قدرت ترمزی موتور افزایش و مصرف سوخت ویژه ترمزی آن کاهش یافت. همچنین افزودنی‌های اکسیژن­ دار، کاهش آلاینده‌های مونوکسیدکربن و هیدروکربن نسوخته و افزایش آلاینده‌های دی‌اکسیدکربن و اکسید­های نیتروژن را به همراه داشتند. نتایج افزایش افزودنی دی‌ایزوپروپیل‌‌اتر نسبت به افزودنی اتانول در ترکیب با بنزین پایه نیز نشان داد که مقدار آلاینده‌های مونوکسیدکربن، هیدروکربن نسوخته و اکسید نیتروژن را در سطح بالاتر و مقدار تولید دی­اکسیدکربن را در سطح پایین­تری قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study of the use of oxygenated Ethanol and Diisopropyl ethercomponeds in gasoline fuel and their effects ontheXU7JP/L3 engine performance and emissions

نویسندگان [English]

  • A Mirmohammadi
  • I Shakarami
چکیده [English]

In this study, ethanol and diisopropyl ether were combined with base gasoline in three different volume ratios. The XU7JP/L3 engine was selected to test the effect of fuel additives on engine performance and emission parameters. Engine performance parameters were recorded simultaneously by a computer device at the time of the test, and engine output pollutants were manually recorded by a pollutant meter. The results showed that with the addition of oxygenated additives to gasoline, the oxygen in the fuel-air mixture was increased, the fuel was closer to the stoichiometric conditions and the combustion was more complete. As a result, the engine's torque and brake power increased and its brake-specific fuel consumption decreased. Oxygenated additives also reduced carbon monoxide and unburned hydrocarbons and increased carbon dioxide and nitrogen oxides. The results of increasing diisopropyl ether additive compared to ethanol additive in combination with base gasoline also showed that the amount of carbon monoxide, unburned hydrocarbon, and nitrogen oxide pollutants is higher and the amount of carbon dioxide production is lower.

کلیدواژه‌ها [English]

  • experimental test
  • Additives
  • Ethanol
  • Diisopropyl ether
  • emissions
دوره 63، شماره 63 - شماره پیاپی 63
مقالات برتر سومین همایش ملی موتورهای درونسوز
تیر 1400
صفحه 13-21
  • تاریخ دریافت: 06 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 04 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1401