بررسی تجربی تاثیر تکرار پدیده پس‌زنی بر کارکرد پرخوران

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

2 شرکت بسا پارس صنعت

3 دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

چکیده

پدیده پس‌زنی در حالتی اتفاق می‌افتد که تنجار بخواهد مقدار هوای کمی را تا فشار خیلی زیاد متراکم کند، که عموما توام با جریان برگشتی در تنجار و سر وصدا می‌باشد. در طی سال‌های اخیر مطالعات زیادی بر روی این پدیده انجام‌شده است، اما تحقیقات محدودی در زمینه شرایط عملکردی پرخوران در حین و بعد از کارکرد در شرایط پس‌زنی انجام شده است. در این پژوهش بررسی تجربی بر روی پرخوران موتور بنزینی در سه سرعت مختلف کاری در اتاق آزمون گرم پرخوران انجام شد. متغیرهای عملکردی مانند بازدهی و توان تنجار و گردا در شرایطی که پرخوران در محدوده پس‌زنی بود، مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از اینکه پرخوران 4 مرحله و در هر مرحله در سه سرعت دورانی مختلف در محدوده پس‌زنی قرار گرفت، عملکرد قطعه افت کرده و دچار خرابی شد. بر اساس نتایج، در سرعت 180000 دور در دقیقه و در کمترین مقدار دبی عبوری، نسبت فشار تنجار به میزان 7 درصد نسبت به ابتدای آزمون افت داشت. بررسی‌های انجام شده نشان دهنده افزایش بیش از حد لقی محوری پرخوران بود که آثار تغییر رنگ ناشی از کارکرد در دمای بالا و داغ شدن ناشی از تماس فلز با فلز بر روی یاتاقان دیده می‌شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study of the effects of repetitive surge condition on turbocharger performance

چکیده [English]

When the mass flow rate through the compressor is reduced at a constant pressure ratio, mass flow rate will drop to an extent that the complete reversal of flow and surge occurs. Recently many research focuses on turbocharger surge, however, there are not enough investigation on the effect of surge on the performance of the turbocharger. The aim of the paper is to investigate the effect of repetitive surge condition on the performance of gasoline engine turbocharger. An experimental investigation has been performed on the turbocharger test cell for 3 different shaft speeds. Turbine and compressor power and efficiency have been investigated while turbocharger was performed in the surge zone. After 4 times repetition of the test procedure, turbocharger failure occurred. Results show that at 180000 rpm and minimum flow, the pressure ratio of compressor decreased by 7 percent after repetitive surge condition. Moreover, turbocharger failure analysis has been performed for the turbocharger which is repeatedly in the surge zone. Investigation shows that there the reason for failure was excessive axial clearance which caused high-temperature signs on the thrust bearing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turbocharger
  • Surge
  • Pressure ratio
  • Efficiency
  • Compressor