بهینه‌سازی طرح حسگر القایی شناسایی برخط ذرات آهن در روغن موتور

نویسندگان

چکیده

روغن یکی از اجزاء مهم موتورهای احتراق داخلی به شمار می‌آید که می‌تواند در مهار نرخ سایش سطوح در اجزای ثابت و متحرک، موثر باشد. یکی از اقداماتی که می‌توان در راستای بهینه‌سازی عملکرد موتورها انجام داد نظارت دقیق و لحظه‌ای بر ذرات ساییده شده در روغن می‌باشد. از روش‌های مختلفی برای شناسایی ذرات ساییده شده آهنی در روغن‌های روانکاری استفاده می‌شود که بیشتر این روش‎ها به‌صورت برون‌خطی صورت می‌گیرند. در این مطالعه دو حسگر برخط تشخیص ذرات سایشی آهنی به روش القایی طراحی، بهینه سازی و ساخته شده است و عملکرد آنها مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. حسگر شماره یک دارای دو سیم‌پیچ تحریک کننده و دو سیم‌پیچ حس‌کننده با قطر داخلی بزرگتر و حسگر شماره دو دارای دو سیم‌پیچ تحریک کننده و یک سیم‌پیچ حس‌کننده با قطر داخلی کوچکتر طراحی شده اند. با مشخص شدن بهینه قدرت تشخیص هرکدام از حسگرها، در نهایت حسگر بهینه با حساسیت بیشتر در شرایط کارکرد واقعی موتور تعیین گردید. در حسگر مذکور به علت قطر مجرای کوچکتر، در دبی مشخص روغن در موتورهای بنزینی سرعت ذرات افزایش می‌یابد که این امر موجب افزایش دقت و حساسیت حسگر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Online induction Sensor for Ferrous Metals Particles Identification in Engine Oil

نویسندگان [English]

  • A. Talebi
  • S. V. Hoseini
چکیده [English]

Engine oil is one of most important parameters in internal combustion engine that plays effective role in component wear. One of the ways to optimize the performance of the IC engines is online monitoring of wear particle in engine oil. There are different ways to identifying these particles, most of which are offline. Nowadays online oil monitoring sensors are quickly developed. In this study two online inductive sensors have been designed and tested to optimize and compare these sensors. Sensor No. 1 has two triggers and two sensing coils, and sensor No. 2 has two triggers and one sensing coil. After determining the optimal input variables, the sensors were tested. The outputs of each of the sensors were examined and compared. By detecting the best power of detecting each sensors, an optimal sensor with higher sensitivity was determined. Sensor No. 1 has lower pressure drop and sensitivity than sensor number two. In sensor No. 2, the fluid is faster due to the smaller diameter of the duct, which increases the accuracy and sensitivity of this sensor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online Oil Sensor
  • Detect Ferrous Particles
  • Inductive Sensor
  • Optimization
  • IC Engine
دوره 53، شماره 53 - شماره پیاپی 53
مقالات برتر دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
بهمن 1397
صفحه 3-12
  • تاریخ دریافت: 06 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 04 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1401